Deleordninger for børn i skilsmisser

I forbindelse med en skilsmisse aftaler forældrene af og til en såkaldt deleordning. Hvad betyder det og hvilke konsekvenser har det for dig og dine børn?

En deleordning betyder, at børnene opholder sig nogenlunde lige meget hos hver forælder fx 7 dage hos hver. Begrebet deleordning fremgår ikke af forældreansvarsloven. Efter loven skal spørgsmål om barnets bopæl og samvær afgøres efter, hvad er er bedst for barnet. Under en retssag skal Familieretten afgøre, om barnet skal have bopæl hos den ene eller den anden forælder, og hvor meget samvær den anden forælder skal have med barnet. Familieretten kan bestemme, at den forælder hos hvem barnet ikke har bopæl, skal have samvær op til halvdelen af tiden.

Hvornår vil Familieretten finde, at det er bedst for barnet at opholde sig lige meget hos begge forældre?

Det er vigtigt at pointere, at en deleordning naturligvis kun kan etableres, hvis barnet ikke udtaler sig imod en sådan ordning. Under en sag i Familieretten skal Familieretten søge at få belyst barnets perspektiv i sagen blandt andet ved gennemførelse af en børnesamtale. Barnets udtalelser kan imidlertid ikke stå alene.

Familieretten foretager en samlet vurdering, hvor barnets udtalelser indgår. Af retspraksis fremgår det, hvilke momenter Familieretten yderligere lægger vægt på. I retspraksis har Familieretten lagt vægt på, at det af forarbejderne til Forældreansvarsloven fremgår, at det er en afgørende forudsætning for en deleordning, at forældrene kan samarbejde om barnets forhold. Det er således et krav, at forældrene har et samarbejde, der gør det muligt at skabe den fornødne fleksibilitet i samværet, herunder i forhold til barnets behov for kontakt til den anden forælder, hvor barnet ikke opholder sig, og muligheden for at fravige eller ændre samværsplanen.

Familierettens afgørelse

Selvom barnet under en børnesamtale udtaler, at barnet ønsker en deleordning kan Familieretten altså nå frem til, at forældrenes samarbejde er for konfliktfyldt eller for ufleksibelt til dette. Som eksempel kan man forestille sig, at forældrene af hensyn til barnet løbende skal samtale om og kunne acceptere, at barnet kan komme til fritidsaktiviteter, fødselsdage, sammenkomster på skolen og legeaftaler med andre børn mv. – også selvom det sker i forælderens egen uge med barnet.

I tiden omkring samlivsophøret, hvor forældrene flytter fra hinanden og skal finde ud af hvordan de kan samarbejde, og hvor både forældre og børn skal indrette sig på en ny hverdag, kan det være svært at vurdere for dig som forælder, om det er bedst for børnene at opholde sig nogenlunde lige meget hos hver forælder. Måske føler du dig også presset til at indgå en aftale om deleordning af den anden forælder. Det er vigtigt, at du ikke indgår en aftale, som du måske fortryder, men har svært ved at få ændret bagefter.

Du kan søge rådgivning hos en af Ret&Råds familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning om deleordninger.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.