Ansættelse & arbejde

Mange tror, at ansættelsesret kun er noget, der er nødvendigt at være opmærksom på, når en konflikt opstår. Det er ikke rigtigt! Hos Ret&Råd kan du få rådgivning i ansættelsesretten både som arbejdsgiver og arbejdstager.

Er du arbejdsgiver?

Alle forhold i en ansættelseskontrakt omfattes af lovgivning vedrørende ansættelse og personaleforhold. Herunder hvornår og hvor længe dine medarbejdere f.eks. må holde ferie, hvornår dit opsigelsesvarsel er lovligt/ulovligt, og om lønnen er tidssvarende. Ansættelseskontrakter bør som udgangspunkt gennemgås, når der sker ændringer i lovgivningen. Læs mere i Ansættelsesbevisloven på Retsinformation.dk.

Ansættelsesret er et meget omfattende juridisk område, der er konstant under udvikling. Derfor kan det være svært at holde styr på den gældende lovgivning omkring ansættelse, arbejdsforhold og hvad der skal stå i en ansættelseskontrakt. Som arbejdsgiver skal du løbende være opmærksom på de gældende regler på det ansættelsesretlige område. Og om nødvendigt få justeret dine medarbejderes ansættelseskontrakter, så de er i overensstemmelse med reglerne. Hvis ikke, kan det nemlig koste arbejdsgiveren dyrt. 

Har du behov for at opsige en medarbejder, er det vigtigt, at du sørger for, at medarbejderens opsigelsesvarsel er lovligt.

Ansættelsesretlige områder

Hos Ret&Råd kan du få juridisk rådgivning om alle ansættelsesretlige forhold herunder:

Vi tilrettelægger vores rådgivning efter dine ansættelsesretlige behov.

Ret&Råds advokater tilbyder ad hoc rådgivning i forbindelse med udarbejdelse eller opdatering af en ansættelseskontrakt eller opsigelsesvarsel. Vi tilbyder også løbende samarbejder, så dine virksomheds personaleforhold herunder ansættelseskontrakterne følger gældende regler.

Er du arbejdstager?

Når du skal underskrive en ansættelseskontrakt, er det en god idé at få en advokat til at gennemgå kontrakten. Hvad enten du er ansat efter reglerne, der gælder i funktionærloven eller ej, er der en række ting, som skal være på plads. F.eks. skal der være styr på arbejdstid, løn, titel, opsigelsesvarsel og ferie.

Ofte er en ansættelseskontrakt desuden blot et udspil. Derfor kan arbejdstagere have gavn af at gennemgå kontrakten med henblik på at forhandle bedre vilkår på plads.

Hvad enten du skal have gennemgået en ansættelseskontrakt, du er blevet opsagt eller skal udstationeres, så rådgiver din lokale Ret&Råd-advokat dig med udgangspunkt i netop din situation.

Platformsøkonomi: Kender du arbejdsmarkedet?

Husk at definere din samarbejdspartners status.

Samarbejder du med en selvstændig eller en lønmodtager?

Få overblik over ansættelse i platformsøkonomien

Har du et spørgsmål til vores advokater?

*” indikerer påkrævet felt

Navn
Postnummer*
Samtykke*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.