Ansættelse & arbejde

Mange tror, at ansættelsesret kun er noget, der er nødvendigt at være opmærksom på, når en konflikt opstår. Det er ikke rigtigt! Hos Ret&Råd kan du få rådgivning i ansættelsesretten både som arbejdsgiver og arbejdstager.

Er du arbejdsgiver?

Der fremgår mange ansættelsesvilkår i de forskellige overenskomster, som forhandles mellem arbejdsmarkedets parter i Danmark. Udover overenskomster og funktionærloven reguleres flere og flere personaleforhold i særlige love. Mange af disse nye love udspringer af EU. Det gælder f.eks ansættelsesbevisloven, ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven og ferieloven.

Ansættelseskontrakter bør som udgangspunkt gennemgås, når der sker ændringer i lovgivningen. Læs mere i Ansættelsesbevisloven på Retsinformation.dk.

Ansættelsesret er et meget omfattende juridisk område, der er konstant under udvikling. Derfor kan det være svært at holde styr på den gældende lovgivning omkring ansættelse, arbejdsforhold, og hvad der skal stå i en ansættelseskontrakt. Som arbejdsgiver skal du løbende være opmærksom på de gældende regler på det ansættelsesretlige område. Om nødvendigt skal du få justeret dine medarbejderes ansættelseskontrakter, så de er i overensstemmelse med reglerne. Hvis ikke, kan det nemlig koste arbejdsgiveren dyrt. 

Har du behov for at opsige en medarbejder, er det vigtigt, at du sørger for, at medarbejderens opsigelsesvarsel er lovligt. I dag er man som arbejdsgiver også nødt til at være opmærksom på de mange bestemmelser, der skal sikre imod en usaglig opsigelse. Flere og flere lønmodtager skal beskyttes via forskelsbehandlingsloven – det kan være grundet et særligt handicap, alder, graviditet, orlov, religion etc.

Ansættelsesretlige områder

Hos Ret&Råd kan du få juridisk rådgivning om alle ansættelsesretlige forhold herunder:

Vi tilrettelægger vores rådgivning efter dine ansættelsesretlige behov.

Ret&Råds advokater holder sig konstant ajour inden for personaleområdet og tilbyder ad hoc rådgivning i forbindelse med udarbejdelse eller opdatering af en ansættelseskontrakt samt anden rådgivning. Vi tilbyder også løbende samarbejder, så din virksomheds personaleforhold, herunder ansættelseskontrakterne, følger gældende regler.

Er du lønmodtager?

Når du skal underskrive en ansættelseskontrakt, er det en god idé at få en advokat til at gennemgå kontrakten. Hvad enten du er ansat efter reglerne, der gælder i funktionærloven eller ej, er der en række ting, som skal være på plads. F.eks. skal der være styr på arbejdstid, løn, ansættelsesklausuler, bijob, ferie, titel, opsigelsesvarsel, og ferie.

Ofte er en ansættelseskontrakt desuden blot et udspil. Derfor kan arbejdstagere have gavn af at gennemgå kontrakten med henblik på at forhandle bedre vilkår på plads.

Hvad enten du skal have gennemgået en ansættelseskontrakt, du er blevet opsagt, ønsker at indgå en fratrædelsesaftale, så rådgiver din lokale Ret&Råd-advokat dig med udgangspunkt i netop din situation.

Platformsøkonomi: Kender du arbejdsmarkedet?

Har du indgået en samarbejdsaftale, og skal du fremover fungere som selvstændig eller en lønmodtager? Det er vigtigt, du er opmærksom på, at man ikke blot kan aftale sig ud af lønmodtagerbeskyttelsen.

Få overblik over juraen i platformsøkonomien:

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.