Foreninger & Fonde

Der er en del jura forbundet med såvel foreningsdannelse som fondsstiftelse og det at drive en forening eller fond i det hele taget. Det kan f.eks. være svært at gennemskue, hvor vidtrækkende bestyrelses- og foreningsansvaret er. Derfor er det en god idé, at have en juridisk rådgiver med på sidelinjen. Bliv klogere på, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med forening og fonde på de følgende sider.

Foreninger

Der findes ingen generel lovgivning om foreninger. En forenings forhold reguleres af vedtægterne og uskrevne foreningsretlige grundsætninger.

Foreninger betegnes som ideelle foreninger, hvis de ikke har til formål at skabe et økonomisk overskud til fordeling blandt medlemmerne. Økonomiske foreninger benævnes ofte som andelsforeninger.

Hvilke krav er der til foreninger?

Der kræves en aktivitet af en vis varighed, og at medlemmernes tilknytning har en mere varig karakter. Der skal være mindst 2 medlemmer. Der kræves en ledelse, der kan disponere med retsvirkning for foreningsmedlemmerne. En forening er selvejende i den forstand, at foreningsformuen ikke tilhører medlemmerne. Foreninger har ofte en vekslende medlemskreds.

I en forening vil der normalt være mulighed for optagelse af nye medlemmer og vedtægterne bestemmelser indeholder ofte om betaling af kontingent.

Generalforsamlingen – øverste organ

Medlemmerne udøver deres indflydelse på generalforsamlingen, der er foreningens øverste organ. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse.

På generalforsamlingen har ethvert medlem som udgangspunkt ret til at give møde, tale og afgive stemme. Bestyrelsen gennemfører generalforsamlingens beslutninger, repræsentere foreningen over for tredjemand og varetager foreningens daglige ledelse.

Medlemmerne hæfter i forhold til tredjemand med deres indskud.

Fonde – hvad kendetegner en fond?

Hvad kendetegner en fond, og hvilke krav bør man være særligt opmærksom på.

Ved en fond forstås 

  • en juridisk person, 
  • som besidder en formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue
  • der har et eller flere bestemte formål,
  • der har en selvstændig ledelse uafhængig af stifteren, væsentlige gavegivere og bidragsydere

En fond er en selvejende

Ved en almen fond eller en ikke-erhvervsdrivende fond forstår man en fond, hvori der ikke udøves erhvervsaktivitet.

Ved en erhvervsdrivende fond forstår man en fond, der udøver erhvervsaktivitet.

Erhvervsdrivende fonde er omfattet af Lov om Erhvervsdrivende Fonde. Almene fonde er omfattet af Lov om Fonde og visse Foreninger.

Krav til fonde og ledelsen

Både almene fonde og erhvervsdrivende fonde skal registreres.

En fond skal have et eller flere formål, og formålet skal angives i fondens vedtægter.

En fond skal have en formue. En erhvervsdrivende fond skal have en kapital på mindst 300.000 kr. og en almen fond en kapital på mindst 1.000.000 kr.

En fond skal have en selvstændig ledelse i forhold til stifteren. Det anerkendes, at en bestyrelse anses som selvstændige, når 1 ud af hvert 3. medlem indtager en uvildig og uafhængig stilling i forhold til stifteren. 

Fondens midler må ikke kunne tilbageføres til stifteren eller denne nærtstående personer. For familiefonde gælder der visse undtagelser.

Fonde skal eksistere en vis periode.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.