Bestyrelsesansvaret i en nøddeskal

På dette kursus vil hidtil afgjorte domme vurderes og fremtidens ledelsesansvar i forskellige brancher gennemgås.

Kurset giver konkrete anvisninger på, hvordan et eventuelt ansvar kan forebygges – og løbende – i alle typer selskabers kontrolhierakier.

Dato og sted:

Kurserne er udsat grundet coronavirus. Hold øje med siden eller kontakt Steen Petersenstp@ret-raad.dk, for nærmere information.

Om kurset:

Hovedbetingelserne for at idømme et erstatningsansvar er, at sagsøger (skadelidte) kan dokumentere et ansvarsgrundlag for bestyrelsen og tillige et kausalt og påregneligt økonomisk tab som følge heraf.

Uanset  et selskabs art, formål, størrelse eller børsnotering, kan  der altid drages vigtige konklusioner fra de nylig afsagte højesteretsdomme 2019-2020 om bestyrelsers hævdede ansvar for sammenbrud i række pengeinstitutter.  

Disse domme  har således stor betydning også for små og mellemstore selskaber, drevet som A/S, og ApS eller som forening.

Så tilmeld dig og bliv meget klogere på, hvornår du som bestyrelsesmedlem er i farezonen erstatningsretligt – og endnu værre strafferetligt. 

Der udleveres udelukkende til deltagende bestyrelsesmedlemmer en aktuel materialesamling og tilbud -“you cannot refuse “ –  om løbende rådgivning til bestyrelsesmedlemmerne.Kurset giver samtidig mulighed for at udveksle erfaring med andre bestyrelsesmedlemmer i andre brancher end netop din.

Kurset afsluttes med spørgsmål fra deltagerne.

Kurset kan desuden efter aftale med bestyrelsen skræddersys til din konkrete virksomhedsledelses behov.

Varighed  kan aftales til alt fra 2 timer til en hel dag mod aftalt salær.

På kurset giver vi aktuelle svar på bl.a.

 • Bestyrelsesarbejdet i Covid 19 krisetider
 • Er ledelsesansvaret blevet skærpet?
 • Hvilken betydning har en ansvarsforsikring?
 • Hvad er ansvaret, rollen og pligterne i selskabers kontrolhierakier?
 • Hvad betyder erstatningsansvar og strafansvar  bestyrelsens medlemmer?
 • Er nogen altid ansvarsfrie, så længe et A/S og et ApS er solvent og kan betale for begåede fejl?
 • Er det tilstrækkeligt at fraskrive sig ansvar i bestyrelses- og revisionsprotokollen?
 • Ifalde et ulønnet ledelsesmedlem ansvar?
 • Kan bestyrelsesmedlem fratræde på ethvert tidspunkt uden risici for at ifalde et ansvar?
 • Hvornår er det håbløst at drive et selskab videre?
 • Ordentlighed og danske værdier indskærpes
 • “Licence to operate” bliver endnu mere sat i fokus  for alle virksomheder uanset art og størrelse
 • Højesterets afsagte og kommende domme i bank – og finansieringssager fra 2019-2020
 • Må et bestyrelsesmedlem konsultere egen advokat i særlige vigtige forhold og tvivlstilfælde?
 • Tavshedspligt og whistleblower,
 • “fit & proper” – “egnet og hæderlig”- hvad gælder her-Ny Højesterets dom  herom fra den 17.1.2020 gennemgås nøje.

Foredragsholder

Er den erfarne og slagkraftige erhvervs- og procesadvokat (H) Steen Petersen. Han rådgiver løbende alle typer  selskabers bestyrelser. Han har ført samt fører flere principielle ansvarssager om erstatning og straf ved landsretter, voldgiftsretter og Højesteret.Kontakt Steen på 21 72 17 82 og stp@ret-raad.dk om tidspunkt for, varighed af og honorar for et udvidet kursus for netop din virksomhed.

Det kan altid betale sig. 

Vil du vide mere kan du fx læse specialet af Line Lopdrup Wittley “Retsopgøret efter finanskrisen: Ledelsesansvaret i lyset af Capinordic Bank, Amgerbanken, og Roskilde Bank-sagerne.

Så tilmeld dig NU og bliv meget meget klogere på, hvornår du som bestyrelsesmedlem er i farezonen erstatningsretligt – og endnu værre også strafferetligt.

Der udleveres til deltagerne en aktuel materialesamling og et tilbud om løbende rådgivning til bestyrelsen og netop dit selskab.

Kurset giver samtidig mulighed for at udveksle erfaring med andre bestyrelsesmedlemmer i andre brancher end netop din.

Kurset afsluttes aftaler om et udbytterigt rådgivningsmøde og etablering af hotline til Steen.