Hvad betyder Hovedstadens kommende letbane Ishøj – Lundtofte for netop din private bolig og som nabo til Banen?

En del ejendomme må forventes eksproprieret mod erstatning. Men erstatning er ikke altid “fuld” erstatning. Hvorfor og hvad gør ejer så?

Se Letbanens placering her.  

Det er ikke sikkert, at hele din ejendom eksproprieres, men måske kun en mindre eller større del.

Letbanen kommer måske til at køre på en del af din eksproprierede grund og dermed influere alvorligt og føleligt på dit privat- familieliv og retten til at nyde din ejendomsrettigheder så vidt muligt uforstyrret.

Det kan også krænke den europæiske Menneskeretskonvention (EMRK) artikel 1, 6,8,13, jf. artikel 1 i tillægsprotokol 1, jf. artikel 41.

EMRK blev gjort til bestanddel af al dansk ret den 1/7/1992, jf. Lov 285 29/4/1992, jf.lovbkg. 750 19/10/1998.

I det omfang direkte anvendelig EU- ret bliver aktuel ved Letbanen, vil EU Charteret om beskyttelse af grundlæggende rettigheder kunne påberåbes direkte over for myndighederne.

Hvad betyder anlæg af Letbanen for dine fremtidige salgs- og belåningsmuligheder?

Kan du som ejer forlange forlods ekspropriation her og nu, så du kan komme videre med dit liv?

Får du nok erstatning til at kunne købe nyt hus fx i dit lokalområde?

Eller må du flytte til billigere kommune og købe hus der?

Hvad er helt konkret dine rettigheder?

Hvorfor bør du søge advokatrådgivning nu?

Kan du få advokatudgifter dækket helt eller delvist via din husforsikring?

Hvorfor bør du ikke selv håndtere så indgribende og intense ekspropriationssager og sager om Letbanens naboulemper?

Ring 21 72 17 82 og tal med den erfarne og slagkraftige proces og ekspropriationsadvokat Steen Petersenstp@ret-rad.dk

Steen fører løbende mange større expropriationssager for taksations- overtaksationskommissioner, byretter, landsretter og Højesteret.

I 2015 har han fx procederet en større klagesag i Strasbourg for Menneskeretsdonstolens Storkammer med 17 dommere.

Steen har specialiseret sig i bl.a. Ekspropriationserstatning, EU Charteter og EMRK.

For ca 9 år siden fik Steen fx “væltet” ekspropriationsplaner om Ny By i Frederikssund, hvorved ca 40 villaejere undgik at miste deres huse og være tvunget til at skulle flytte fra lokalområdet.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.