Uskyldige internetbrugere stævnes for ulovlig download

Mange ulykkelige internetbrugere er blevet stævnet for hævdet ulovlig download og fildeling af pornofilm og spillefilm, og derved krænkelse af rettighedshaveres ophavsrettigheder. Hvad skal de sagsøgte gøre?

Medierne og Forbrugerrådet har omtalt en række retssager, anlagt af Njord Law Firm, mod personer med påstand om betaling af 7.500 kr. plus renter og sagsomkostninger. Se fx omtalen i Berlingske den 16.7.2019, side 12. 

Beløbet påstås at udgøre erstatning for ulovlig download og deling af pornofilm, herunder krænkelse af ophavsretten til disse film. 

Mange sagsøgte, hvis IP-adresser advokatfirmaet har fået adgang til via retskendelser om edition over for teleselskaber, har intet downloadet eller delt. 

Desuden har Østre Landsret i maj 2018 forbudt, at teleoplysninger kan indhentes som tredjemandsedition, idet hensynet til forbrugerne vægter mest.

Landsretten underkendte herved afgørelsen fra den lavere retsinstans. Læs mere om Østre Landsret dom i Berlingskes artikel fra 7. maj 2018 (Bemærk åbner i et nyt vindue). 

Denne vigtige kendelse fra Østre Landsret ses ikke omtalt og/eller vedlagt stævninger eller i sagsøgers hidtidige materialesamlinger med utrykte byretsdomme.

Procesbevillingsnævnet gav afslag på at indbringe landsrettens afgørelse for Højesteret. Retstilstanden er derfor som fastslået af Østre Landsret:
Der må ikke udleveres fra teleselskaberne IP-adresser på internetbrugere til sagsøgerne i disse “filmsager”.

Hvad kan man gøre som stævnet?

Advokat Steen Petersen ved Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve, bistår i øjeblikket en række ulykkelige sagsøgte med at blive frifundet i disse sager. Nogle har betalt eller indgået forlig før ovennævnte landsretsdom og fortryder det sikkert i 2019. 

Det er nemlig kendetegnende, at sagerne om download er gamle fra fx 2016 og 2017, hvorfor ikke ubetydelig passivitet fra sagsøgers side, også kan inddrages af de sagsøgte. 

Sagsøgte kan desuden søge retshjælp via deres indbo/familieforsikringer til dækning af udgifter ved selve hovedforhandlingen under småsagerne under 50.000 kr.

Dog er retssagsforløbet frem til hovedforhandling ikke dækket af retshjælp og skal betales af sagsøgte. Jo flere der derfor går sammen med en fælles advokat, jo billigere for alle i denne fase. 

Løfter Retten efter sagsøgtes advokats begæring retssagen ud af småsagsprocessen, kan der søges om retshjælp til dækning af hele retssagsforløbet inklusiv hovedforhandlingen med bevisførelse, afhøring af parter og vidner samt procedure og dom. Der vil dog altid skulle betales for en konkret juridisk vurdering af sagernes substans og udsigten til at få medhold. 

Det er som udgangspunkt sagsøger, der skal bevise rigtigheden af deres påstande i deres mange småsagsstævninger (ligefrem bevisbyrde).

EU-Domstolen har nylig svaret på nogle præjudicielle spørgsmål om forståelse og fortolkning af EU-ophavsrettigheder, hvorefter brugerne af IP-adresser kan risikere at skulle redegøre for, hvem der har haft adgang til konkret IP-adresse. 

Men sagsøgerne ses ikke at have fremlagt nogen bilag til deres stævninger, herunder navnlig ikke den relevante registreringslog fra MaverickMonitor, der overvåger krænkelser af rettighedshaveres ophavsret med videre, eller ovennævnte endelige landsretsdom. 

Husk at holde øje med minretssag.dk

Via NemID får du altid besked fra byretten om, at du er blevet sagsøgt til betaling af 7.500 kr. plus procesrenter og evt. sagsomkostninger.

Gå derfor straks ind på minretssag.dk og noter alle byrettens frister for dit skriftlige svar ned. Gå så til professionel advokat straks og få den relevante rådgivning.

Vær aldrig din egen advokat for at spare penge. Det kan kun blive dyrere i længden. Du må aldrig forholde dig passiv på minretssag.dk og urigtigt tro, at “retten nok skal ordne alt for dig”. Indgå aldrig forlig uden en professionel advokat ved din side. Rettens vejledning kan nemlig aldrig erstatte en uafhængig og uvildig advokatrådgivning.

Steen Petersen deltager i en advokatgruppe, der rådgiver andre sagsøgte. I øjeblikket har nogle sagsøgte selvmødere, der tabte deres byretssager, fået lov til at anke deres sager til landsretten. Det kan også få betydning i din byretssag, men alle sager er konkrete.

Har du behov for gode råd og effektiv bistand, så kontakt hurtigt advokat Steen Petersen på tlf. 21721782 eller e-mail stp@ret-raad.dk

Se Steen Petersens profil eller læs flere af Steens artikler.

Du kan også finde din nærmeste advokat via vores hjemmeside eller læse mere om retssager.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.