Fakturaer som belåningsobjekter og som alternativ til bankfinansiering af virksomhedsdrift.

En faktura minder om en ultrakort virksomhedsobligation. I USA kommer ca 35 % af virksomhedsfinansiering fra realkredit og banker. I Danmark kommer ca 80 % fra disse kilder og det er kun få danske virksomheder, der finansierer via factoring og salg af deres fakturaer.

Amerikanske virksomheder finansierer i vid udstrækning via pensionskasser og hedge fonde virksomhedsobligationer, private placement, secured funding og fakturaer, da det giver større flexibilitet.

Billedet må forventes at ændre sig i Danmark i takt med, at virksomhederne får en adækvat kapitalstruktur og ser mulighederne i alternativ og strategisk finansiering.

Ikke mindst finanskrisen har vist vigtigheden og nødvendigheden af at have forskellige finansieringskilder til langsigtet drift af virksomhed.

Hvis risici, afkast og likviditet ved udstedelse af virksomhedsobligationer foretrækkes af investorer fremfor alternative muligheder, skulle der være god grobund for fx den vedtagne lov i Danmark, der giver mulighed for at lade en tillidsmand repræsentere alle investorer og pulje banklån til obligationsudstedelser.

Behovet for nytænkning anspores også af det faktum, at mange virksomheder med bankfinansiering er i risiko for at blive lukket på få dage, hvis banken må opsige alle nødlidende engagementer.

En anden latent trussel er fx store virksomheders krav om længere og længere betalingsfrister og kredit- ofte løbende måned plus 60-90 dage- hvilket presser mindre og mellemstore virksomheders likviditet uforholdsmæssigt.

Det danske marked for salg af fakturaer til markedskonforme priser har nu set dagens lys.

Det er derfor en rigtig god ide at sprede sine finansieringskilder og øge flexibiliteten og dermed sikre lang finansiering i stedet for at bruge den korte kassekredit i banken.

Sikringen af lang finansiering kan derfor ligge i fx virksomhedsobligationer og salg af fakturaer.

Advokat (H) Steen Petersen er en erfaren erhvervsadvokat, der løbende rådgiver ejere og ledelser i alle typer virksomheder om optimal ledelse mv.

Se Steens profil HER og hans artikler HER

Steen kan kontaktes på tlf. 2172 1782 og mail stp@ret-raad.dk
 

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.