Elinstallationsrapport

Når et hus udbydes til salg, vil sælger oftest få udarbejdet en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport på ejendommen. Elinstallationsrapporten er en rapport, der beskriver bygningens elinstallationer. Oplysningerne bør du tage med i dine overvejelser om køb af det pågældende hus.

Hvad kan du bruge elinstallationsrapporten til?

Et eleftersyn omfatter en gennemgang af bygningens elinstallationer og beskriver ulovlige forhold samt manglende eller nedsat funktion ved elinstallationerne. Oplysningerne kan du som køber medtage i dine overvejelser om køb af det pågældende hus, herunder om prisen er rigtig.

Elinstallatøren foretager en visuel gennemgang af husets elinstallationer og åbner stikprøvevis nogle af elinstallationerne for at se, hvad der er bagved, men der kan være skjulte skader, som elinstallatøren ikke har mulighed for at finde, og rapporten er derfor ikke nogen garanti for, at der ikke er ulovlige installationer i ejendommen.

Du skal være opmærksom på, at elinstallatørens gennemgang af elinstallationerne tager udgangspunkt i, om elinstallationerne var lovlige på udførelsestidspunktet – altså, om de er udført efter de regler, der gjaldt, da elinstallationerne blev udført.

De ulovlige forhold og funktionsfejl elinstallatøren konstaterer får en karakter, der viser, hvor farlig eller alvorlig fejlen er for den enkelte del af installationen. Karaktererne gives ud fra en teknisk vurdering, men siger ikke noget om, hvor meget en udbedring vil koste.  Der kan være ulovlige forhold eller funktionsfejl, som hurtigt og billigt kan udbedres, men som kan indebære alvorlig risiko for personskade eller brand, hvis der ikke gøres noget.

Forhold, der er beskrevet i elinstallationsrapporten, er ikke dækket af ejerskifteforsikringen, medmindre forholdet er klart forkert beskrevet.

Elinstallationsrapporten er gyldig i 1 år, efter den er udarbejdet.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.