Lisbeth Darling Wegener

Advokat
Thurø Wegener Advokatanpartsselskab Lisbeth Darling Wegener, CVR 30 70 31 97

Faglig profil

Jeg er cand.jur. fra Københavns Universitet i 1998 og af Justitsministeriet i Danmark beskikket som advokat i 2002. Efterfølgende har jeg i 2004 uddannet mig til mediatoradvokat og har siden 2008 været antaget som retsmægler for Østre Landsretskreds med fast tilknytning til Retten i Næstved. Siden 2012 har jeg været autoriseret som bobehandler i ægtefælleskifter ved Retten i Næstved.

Jeg har stor erfaring med at rådgive og bistå personer med oprettelse af ægtepagter om særeje og testamenter, ligesom jeg bistår mange personer i forbindelse med samlivsophør, separation og skilsmisse samt med delingen af formuen (bodeling), forældremyndighed, bopæl og samvær.

Jeg er næstformand i Danske Familieadvokater.

Derudover er jeg også medlem af foreningen Danske Mediatoradvokater, og som mediatoradvokat og retsmægler tilbyder jeg konfliktløsning i form af mediation og retsmægling til både privatpersoner og virksomheder, som alternativ til eksempelvis en retslig afgørelse af en konflikt.

Desuden er jeg formand for Sydbank Erhvervsklub Slagelse og næstformand for Plejecentret Antvorskov.

Forsikringsselskab og garantistiller

Codan Forsikring A/S, Gl. Kongevej 60, 1790 København V, Tlf. 33555555. Policenummer: 900 4390 439

Klientkonti

 • Reg.nr. 0570 konto nr. 0001677160, Sydbank A/S, CVR nr. 12626509
 • Reg.nr. 7411 konto nr. 1048331, Jyske Bank A/S, CVR nr. 17616617

Specialer

 • Testamente & arv
 • Ægtepagter
 • Fremtidsfuldmagter
 • Ægteskab, samliv & skilsmisse
 • Ugifte samlevende
 • Bodelinger
 • Dødsbobehandling
 • Børn, samvær & forældremyndighed
 • Tvangsfjernelse
 • Mediation & konfliktmægling
 • Ejendomsadministration
 • Gældssanering

Se min video om delt bopæl:

Se min video om bodeling:

Jeg er medlem af: