Advokat Mikkel Holm Nielsen

Mikkel Holm Nielsen

Advokat (H)


Ret&Råd Advokater København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
+45 70 70 16 09

E-mail: mhn@ret-raad.dk Krypteret e-mail: kbh-mhn@ret-raad.dk Mobil: +45 25 10 05 08 CVR: 36 12 92 04

Faglig profil:

Jeg har været advokat siden 2002 og hjælper privatpersoner inden for navnlig 3 områder: Strafferet, erstatnings- og forsikringsret og procedure.

Som beneficeret advokat (advokater, som retten kan beskikke som forsvarere i straffesager eller for parter i civile sager, der har fri proces) har jeg mit primære arbejdsområde inden for strafferetten, hvor jeg hjælper, hvis du enten er sigtet af politiet for en forbrydelse (som forsvarsadvokat) eller har været udsat for en personfarlig forbrydelse (som bistandsadvokat). I begge situationer er det vigtigt, at du hurtigt kontakter en advokat, så din sag fra starten bliver løst på den rigtige måde. Endvidere hjælper jeg dig, hvis du er kommet til skade, om det er i trafikken, på arbejdet, i forbindelse med behandling, ved et fald eller lignende. 

Endelig har jeg meget stor erfaring med at føre civile retssager ved domstolene, hvor jeg har mødt over 1000 gange i byretterne og landsretterne og mere end 10 gange i Højesteret. Udover ovenstående områder har jeg en særlig interesse for menneskerettigheder og sager vedrørende myndighedsudøvelse. 

Hør mig fortælle om tabt arbejdsfortjeneste her:

Erfaring:

  • 1999-2001 Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen og Anders Boelskifte
  • 2001-2015 Kammeradvokaten/advokatfirmaet Poul Schmith
  • 2004-2010 Medhjælper ved Statsadvokaten for København
  • 2011-2011 Konstitueret landsdommer, Østre Landsret (advokatkonstitution)
  • 2008- Underviser på Advokatuddannelse i faget Hovedforhandlingen

Bestyrelsesposter:

  • Marts 2016 - Nu: Bestyrelsesmedlem i Ret&Råd 

Forsikringsselskab og garantistiller: HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

Jeg har klientbankkonto i Nordea.

Du kan læse min persondatapolitik her.

Læs mere på Ret&Råd Advokater København.

Jeg er medlem af

Mine seneste artikler

Regeringen overvejer strafferetlige stramninger ved corona-kriminalitet

Regeringen har fremsat et lovforslag, der vil betyde væsentlige stramninger af straffe relateret til COVID-19-kriminalitet. Få et overblik over lovforslaget her.
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)

Spirituskørsel – en oversigt over regler og straf

De fleste af os kender nok den med at tælle genstande, så vi ikke risikerer at overskride færdselslovens regler om spirituskørsel. Dette er ikke mindre her omkring december måned, hvor politiet ofte laver kontroller med det direkte sigte at undersøge, om folk kører spirituspåvirkede hjem fra julefrokosten. Men hvordan er reglerne egentlig, og hvilken straf risikerer du, hvis du ikke tidligere er dømt for spirituskørsel?
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)

Politiet retter henvendelse – hvad bør du gøre?

Heldigvis oplever de fleste af os ikke, at politiet kontakter os. Men hvad skal du, eller folk du kender, gøre, hvis det sker? Det første og vigtigste er selvfølgelig at finde ud af, hvad sagen drejer sig om.
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)
}