Advokat Mikkel Holm Nielsen Advokat Mikkel Holm Nielsen

Mikkel Holm Nielsen

Advokat (H)


Ret&Råd Advokater København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
+45 70 70 16 09

E-mail: mhn@ret-raad.dk Krypteret e-mail: kbh-mhn@ret-raad.dk Mobil: +45 25 10 05 08 CVR: 36 12 92 04

Faglig profil:

Jeg har været advokat siden 2002 og hjælper privatpersoner inden for navnlig 3 områder: Strafferet, erstatnings- og forsikringsret og procedure:

Som beneficeret advokat (advokater, som retten kan beskikke som forsvarere i straffesager eller for parter i civile sager, der har fri proces) har jeg mit primære arbejdsområde inden for strafferetten, hvor jeg hjælper, hvis du enten er sigtet af politiet for en forbrydelse (som forsvarsadvokat) eller har været udsat for en personfarlig forbrydelse (som bistandsadvokat). I begge situationer er det vigtigt, at du hurtigt kontakter en advokat, så din sag fra starten bliver løst på den rigtige måde.

Endvidere hjælper jeg dig, hvis du er kommet til skade, om det er i trafikken, på arbejdet, i forbindelse med behandling, ved et fald eller lignende.

Endelig har jeg meget stor erfaring med at føre civile retssager ved domstolene, hvor jeg har mødt over 1000 gange i byretterne og landsretterne og mere end 10 gange i Højesteret. Udover ovenstående områder har jeg en særlig interesse for menneskerettigheder og sager vedrørende myndighedsudøvelse.

Erfaring:

  • 1999-2001 Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen og Anders Boelskifte
  • 2001-2015 Kammeradvokaten/advokatfirmaet Poul Schmith
  • 2004-2010 Medhjælper ved Statsadvokaten for København
  • 2011-2011 Konstitueret landsdommer, Østre Landsret (advokatkonstitution)
  • 2008- Underviser på Advokatuddannelse i faget Hovedforhandlingen

Bestyrelsesposter:

  • Marts 2016 - Nu: Bestyrelsesmedlem i Ret&Råd 

Forsikringsselskab og garantistiller: HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

Jeg har klientbankkonto i Nordea.

Du kan læse min persondatapolitik her.

Læs mere på Ret&Råd Advokater København.

Mine seneste artikler

Status på umbrella-sagerne

I januar 2018 blev mere end 1000 unge sigtet for at have delt en eller flere videoer med seksuelt indhold. Her er et lille år efter kan der gøres foreløbig status over de sager, som er afgjort ved domstolene.
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)

Højesteret afsiger interessant dom

Højesteret har den 29. oktober 2018 afsagt en interessant dom vedrørende grænsedragningen mellem straffelovens bestemmelser om blufærdighedskrænkelse og anden kønslig omgængelse. Den tiltalte var i byretten og landsretten fundet skyldig i to gange kort efter hinanden at have ført sin hånd ned i sin 12-årige steddatters trusser og herunder have stimuleret hendes klitoris, den ene gang af helt kort varighed og anden gang af nogen varighed af op til et minut. Under henvisning til at der ikke var sket penetration, var forholdet blevet henført under straffelovens bestemmelse om blufærdighedskrænkelse, og straffen var fastsat til 30 dages betinget fængsel.
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)

Involveret i en straffesag

Uanset om du er involveret i en straffesag som offer eller sigtet er det en god idé hurtigt at kontakte en advokat til at hjælpe dig med sagen.
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)