Advokat Mikkel Holm Nielsen

Mikkel Holm Nielsen

Advokat (H)


Ret&Råd Advokater København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
+45 70 70 16 09

E-mail: mhn@ret-raad.dk Krypteret e-mail: kbh-mhn@ret-raad.dk Mobil: +45 25 10 05 08 CVR: 36 12 92 04

Faglig profil:

Jeg har været advokat siden 2002 og hjælper privatpersoner inden for navnlig 3 områder: Strafferet, erstatnings- og forsikringsret og procedure.

Som beneficeret advokat (advokater, som retten kan beskikke som forsvarere i straffesager eller for parter i civile sager, der har fri proces) har jeg mit primære arbejdsområde inden for strafferetten, hvor jeg hjælper, hvis du enten er sigtet af politiet for en forbrydelse (som forsvarsadvokat) eller har været udsat for en personfarlig forbrydelse (som bistandsadvokat). I begge situationer er det vigtigt, at du hurtigt kontakter en advokat, så din sag fra starten bliver løst på den rigtige måde. Endvidere hjælper jeg dig, hvis du er kommet til skade, om det er i trafikken, på arbejdet, i forbindelse med behandling, ved et fald eller lignende. 

Derudover har jeg meget stor erfaring med at føre civile retssager ved domstolene, hvor jeg har mødt over 1000 gange i byretterne og landsretterne og mere end 10 gange i Højesteret. Udover ovenstående områder har jeg en særlig interesse for menneskerettigheder og sager vedrørende myndighedsudøvelse.

Endelig har jeg erfaring som bisidder i undersøgelseskommissioner, idet jeg har fungeret som bisidder i Instrukskommissionen, ligesom jeg er beskikket som bisidder i Tibetkommissionen. 

Hør mig fortælle om tabt arbejdsfortjeneste her:

Erfaring:

  • 1999-2001 Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen og Anders Boelskifte
  • 2001-2015 Kammeradvokaten/advokatfirmaet Poul Schmith
  • 2004-2010 Medhjælper ved Statsadvokaten for København
  • 2011-2011 Konstitueret landsdommer, Østre Landsret (advokatkonstitution)
  • 2008- Underviser på Advokatuddannelse i faget Hovedforhandlingen

Bestyrelsesposter:

  • Marts 2016 - Nu: Bestyrelsesmedlem i Ret&Råd 

Forsikringsselskab og garantistiller: HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

Jeg har klientbankkonto i Nordea.

Du kan læse min persondatapolitik her.

Læs mere på Ret&Råd Advokater København.

Jeg er medlem af

Mine seneste artikler

Britta Nielsen-sagen: Blev straffelovens § 88 taget i anvendelse?

Britta Nielsen-sagen om bedrageri for millioner med offentlige midler var og er opsigtvækkende. Den er stadig aktuel på grund af den verserende sag mod hendes 3 børn. I Britta Nielsen-sagen har et af de store juridiske spørgsmål været om straffelovens §88, stk. 1, 2. pkt. skulle finde anvendelse.
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)

Vær opmærksom på risiko for hvidvask ved kontante betalinger over 50.000 kr

Højesteret har i en dom fra sidste år forholdt sig til forståelsen af hvidvasklovens § 5 om modtagelse af kontante betalinger på over 50.000 kr.
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)

Regeringen indfører strafferetlige stramning ved corona-kriminalitet

Regeringen har fremsat og fået vedtaget et lovforslag, der betyder væsentlige stramninger af straffe relateret til COVID-19-kriminalitet. Få et overblik over lovstramningen her.
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)