Ret&Råd Hillerød

Ret&Råd Hillerød v/ advokat Dorte Bytoft Sdr. Jernbanevej 32 3400 Hillerød CVR: 38 32 21 33
Hold dig opdateret

Advokat i Hillerød

Ret&Råd Hillerød drives af advokat Dorte Bytoft, hvor advokat Per Justesen også er tilknyttet. Som en del af Ret&Råd kæden indgår kontoret i et netværk af professionelle rådgivere over hele landet.

Advokat Dorte Bytoft har mere end 10 års erfaring, og du kan her læse hendes præsentation af de emner, hun beskæftiger sig med:

Familieret

Inden for familieret rådgiver jeg om bodeling ved skilsmisse eller samlivsophævelse, herunder tvister om særeje, gaver, lån og deling af pensioner.

Jeg beskæftiger mig endvidere med sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. 

Oprettelse af ægtepagter om særeje, gaver og pensioner er tillige inden for mit speciale.

Jeg bistår med overdragelse af fast ejendom i forbindelse med skilsmisse, samlivsophævelse og familieoverdragelse i øvrigt.

Arv og testamente

Inden for arveret bistår jeg med udfærdigelse af testamenter, både for enlige, samlevende og ægtefæller med fælles børn eller sammenbragte familier med dine, mine og vores børn.

Dødsbo

Jeg bistår med behandling af dødsboer, herunder åbningsstatus og boopgørelse. Som led i behandlingen af dødsboet rådgiver jeg om optimering af boets skatte- og boafgiftsmæssige forhold.

Mødeafholdelse efter nærmere aftale. Kontakt Dorte Bytoft for nærmere information. 

Strafferet og forsvarsadvokat

Er du mistænkt, sigtet eller tiltalt i en straffesag, har du brug for en erfaren strafferetsadvokat, som kan sørge for, at du får det bedst mulige forsvar. 

Kontakt Per Justesen for nærmere aftale.

Ret&Råd Hillerød har et tæt samarbejde med Ret&Råd København