Nyt om inkasso

Der er vedtaget nogle ændringer af Retsplejeloven, der pr. 15. juni 2024 får indflydelse på sagsbehandling af vores inkasso-sager.

Hvis en debitor afgiver insolvenserklæring

Når en debitor i fogedretten afgiver insolvenserklæring, noterer fogedretten dette, og det har indtil nu betydet, at skyldner så var fredet for lignende sager det næste halve år. Denne fredning er nu udvidet, så den gælder 1 år.

Det kan derfor i nogle tilfælde betyde, at det betalte fogedgebyr, der gælder 1 år fra betaling kan nå at springe, inden vi kan genfremsende. Hvis sagen starter med betalingspåkrav, gælder gebyret 1 år fra indlevering. Fogedretten skal så foretage 2 påtegninger og opdager først derefter, at skyldner har afgivet insolvenserklæring i en anden sag.

Hvis det ikke lykkes os at få debitor i tale i fredningsperioden, vil det således betyde, at vi bliver nødt til at betale endnu et fogedgebyr for at genfremsende sagen og få debitor i tale den vej.

I tilfælde hvor det omkostningsmæssigt vil være tungt for sagen at få debitor i tale via fogedretten efter afgivet insolvenserklæring, kan vores kreditorer vælge at fortsætte sagen i overvågning.

I vil derfor opleve at få en forespørgsel som I ikke tidligere har fået, hvor vi spørger om jeres ønske til sagsbehandling. Om sagen skal retslig med nyt gebyr eller fortsættes i overvågning. Gebyret pålægges naturligvis skyldner, som alle andre omkostninger, men det skal udlægges af jer.

I overvågning forsøger vi at få skyldner i tale så en fornyet fremsendelse til fogedretten udsættes til et senere tidspunkt. Enten omkring 3-4 år efter foretagelse, hvor der begynder at ske renteforældelse – eller hvis vi opdager, at skyldner anskaffer aktiver vi på det tidspunkt så kan foretage udlæg i.

Hvis en debitor ejer ejendele, der kan dokumenteres ud fra offentlige registre

I sager der er fremsendt til fogedretten efter den 15. juni 2024 og hvor debitor ejer aktiver, som vi i forvejen kender til, fra vores kreditvurdering af skyldner, kan vi få udlæg i disse allerede ved første fogedretsmøde også selvom skyldner ikke er mødt.

Tidligere har vi enten skulle have debitor fremstillet af politiet eller vælge at køre fogedforretningen på skyldners adresse, før vi kunne få tinglyst udlæg. Dette valg er vi nu fri for at skulle tage stilling til. Skyldner vinder således ikke længere tid til evt. at afhænde ejendelene, inden vi får sikret jeres krav.

Vi vil naturligvis altid bede om at få skyldner fremstillet af politiet, da formålet med at sende sagen til fogedretten naturligvis også er at få en dialog i gang med skyldner omkring betaling eller afvikling.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.