Ret&Råd Køge

Ret&Råd Køge Kontorfællesskab Sdr. Alle 43C 4600 Køge CVR: Se under den enkelte advokat
Hold dig opdateret

Advokater i Ret&Råd Køge

Hos Ret&Råd Advokater Køge er vi specialiseret og yder juridisk rådgivning af høj kvalitet.

Til dagligt ledes Ret&Råd Køge af advokat Dorthe Westerdahl.

Advokat Dorthe Westerdahl og Advokat Jens Hessel er advokater og partnere både i Ret&Råd Advokater Køge og Ret&Råd Advokater Bredgade i København.

Ret&Råd Advokater Køge er et lokalt forankrede advokatkontor. Vi har gennem mere end 25 år rådgivet private, virksomheder og kommuner. Advokatkontoret har i kraft af sin mangeårige deltagelse i Ret&Råd-kæden adgang til et stort advokatnetværk af selvstændige advokatvirksomheder fordelt over hele Danmark.

Vi sikrer vore kunder en uafhængig, kompetent og hurtig advokatrådgivning.

I dag beskæftiger advokaterne sig primært med erhvervsrådgivning til S/M virksomheder, selskaber, foreninger og offentlige myndigheder herunder kommuner.

Advokat Dorthe Westerdahl har et omfattende lokalkendskab og rådgiver gerne ved køb/salg af boliger. Jeg er uafhængige boligadvokat, og jeg kender Køge og omegn.

Ret&Råd Køge er en del af kontorfællesskabet Ret&Råd Bredgade. Vi har kontor både i Køge og Bredgade, København.

Ret&Råd Advokaterne Køge har mange års erfaring og advokaterne videreuddanner sig løbende indenfor deres vidensområde.

Vore advokater er at træffe både hos Ret&Råd advokater Køge og hos Ret&Råd Advokater Bredgade i København.

Advokat Dorthe Westerdahl

Advokat Dorthe Westerdahl er daglig leder af Ret&Råd Køge, men kan efter aftale tillige holde møde: Bredgade 30, 1260 København K.

Advokat Dorthe Westerdahl har møderet for landsretten. Hendes primære arbejdsområder er erhvervsrådgivning, fast ejendom og ansættelsesret. Dorthe Westerdahl er specialiseret i og yder juridisk rådgivning om køb og salg af virksomheder samt kontraktudarbejdelse.

Dorthe Westerdahl rådgiver om køb af boliger herunder villaer, ejerlejligheder, sommerhuse, byggegrunde og andelsboliger og udarbejder skøder. Hun rådgiver både virksomheder, enkeltpersoner og fagforeninger om ansættelsesret både inden et ansættelsesforholds etablering, under ansættelsesforholdet og når et ansættelsesforhold bringes til ophør.

Advokat Jens Hessel

Advokat Jens Hessels primære arbejdsområder er erhvervsrådgivning og fast ejendom. Jens Hessel er specialiseret i og yder juridisk rådgivning om byggeri, entreprise med fast ejendom, miljøret og offentlig planlægning samt rådgivning af fonde, foreninger, ejerforeninger og andelsboligforeninger.

Jens Hessel rådgiver om valg af selskabsform og stiftelse af anpartsselskaber, aktieselskaber og juridiske spørgsmål om erhvervsdrivende fonde, almindelige fonde, foreninger og ejerforeninger. Han har ført flere voldgiftssager og retssager om byggeri, entreprise og ejerforeninger blandt andet for Højesteret.

Advokat Jens Hessel er forfatter til brochuren ‘Byggeriets aftaler’.

Advokathjælp i Køge og på Sjælland – juridiske specialer

Hos Ret&Råd Advokater Køge kan du få juridisk rådgivning i Køge og sjælland særskilt inden for:

  • Ansættelsesret
  • Køb og salg af fast ejendom og skødeskrivning
  • Foreninger og fonde
  • Ejerforeninger og andelsboligforeninger
  • Erhverv og selskaber
  • Valg af selskabsform
  • Byggeri og entreprise

Advokat til byggeri og entreprise Advokaterne har udarbejdet Ret&Råd Advokaters brochure ”Byggeriets Aftaler” om reglerne ved opførelse af fast ejendom, byggeri, entreprise, AB 18, ABT 18, AB Forenklet og AB Forbruger, entreprisekontrakters indgåelse, forløbet af et byggeri, aflevering, mangler og deres opgørelse samt konfliktløsning. Download brochuren her.