Sejr til gældsplagede AB Duegården i Højesteret

Den 11. maj afsagde højesteret endelig en længe ventet kendelse, der giver AB Duegården ret til at blive erklæret konkurs.
Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Kontakt advokat Dorthe Westerdahl, Advokaterne Ret&Råd København , på telefon 69 66 30 24 eller e-mail: dwe@ret-raad.dk.

Spænding til det sidste

Afgørelsen fra højesteret var ventet med stor spænding, og der har sikkert også været en spændende diskussion blandt de 7 dommere i højesteret, da dommerne delte sig 4:3. Et stort mindretal ville således ikke give AB Duegården ret til at indgive egen konkursbegæring.

Andelshaverne kan naturligvis godt i dag fælde en tåre over, at de har mistet det indskud, de hver i sær har betalt, men til gengæld har de ret til at blive boende til en forventelig langt lavere husleje, end den boligafgift andelshaverne i dag betaler.


For Nykredit var dagen i går en skidt dag

AB Duegården blev stiftet i 2007, hvor ejendomspriserne var på det allerhøjeste. Finansieringen stod Nykredit Bank og Nykredit for. I dag har Nykredit et tilgodehavende på ca. en halv mia. Senest er AB Duegårdens bygninger blevet vurderet til 277 mio.

Tilbage i 2013 traf AB Duegården beslutning om at opløse foreningen og indgive en egen konkursbegæring. Sø-og Handelsretten, skifteret imødekom AB Duegårdens ønske om konkurs, men den kendelse ophævede Østre landsret sidste sommer.

Ved konkursen i dag vil Nykredit derfor stå til et stort tab.

Hvad betyder konkursen for andelshaverne?

Eneste aktiv i konkursboet, vil være bygningerne. Bygningerne vil derfor blive solgt enten i fri handel eller på en tvangsauktion af kurator. Det betyder, at foreningen vil blive opløst, da foreningen ikke længere kan overholde formålet om at eje sine bygninger.

Når ejendommen er solgt, og foreningen er opløst, er beboerne ikke længere andelshavere med medlemskab af foreningen. Det betyder, at andelsindskuddet er tabt.

Vil de tidligere andelshavere så blive smidt ud?

Nej, det er det interessante ved andelsboligkonstruktionen i modsætning til en ejerlejlighed eller parcelhus, fremgår det udtrykkeligt af andelsboligforeningslovens § 4, at de tidligere andelshavere har en ret til at blive boende nu som lejere.

Nyt slagsmål kan begynde

Den juridiske person, der ender med at købe Duegårdens bygninger og dermed bliver ny ejer og udlejer, skal indgå lejekontrakter og aftale lejevilkår med alle de tidligere andelshavere, der vælger at blive boende. Lejen vil skulle fastsættes efter de meget restriktive bestemmelser i boligreguleringsloven om budgetleje.

Plaster på såret

Andelshaverne kan naturligvis godt i dag fælde en tåre over, at foreningen skal opløses, og at andelshaverne har mistet det indskud, de hver i sær har betalt, men til gengæld har andelshaverne ret til at blive boende til en forventelig langt lavere husleje, end den boligafgift andelshaverne i dag betaler.

Så lur mig, om der ikke i smug bliver drukket champagne i Duegården disse dage.