Opsigelsesvarsel og opsigelse af medarbejder

Hvis du skal opsige en medarbejder, er det vigtigt, at du forinden sætter dig ind i varslingsreglerne. Opsigelsesvarslet afhænger af om medarbejderen er funktionær, om ansættelsesforholdet er reguleret af en overenskomst, eller fastsat i en individuel aftale. Opsigelsesvarslet kan således godt være forskelligt for medarbejdere, som er ansat i samme virksomhed.

Når en medarbejder skal opsiges, skal man som arbejdsgiver tage stilling til om medarbejderen skal arbejde i opsigelsesperioden eller sendes hjem. Der skal også tages stilling til, om vedkommende skal afvikle ferie i opsigelsesperioden. 

Hvad skal en opsigelse indeholde?

Er der vedtaget en gyldig konkurrence- og/eller kundeklausul, skal der samtidig tages stilling til, hvorvidt denne skal gøres gældende eller opsiges.

Opsigelsen skal som udgangspunkt ikke begrundes, men den ansatte har et naturligt krav på at få en skriftlig begrundelse efterfølgende. I funktionærloven er det i § 2, stk. 7 bestemt, at arbejdsgiveren efter påkrav skal give en skriftlig begrundelse for opsigelsen. Formålet er at den opsagte skal have mulighed for at vurdere, om opsigelsen eventuelt er usaglig.

Opsigelse ved graviditet, barsel og orlov

En særlig problemstilling opstår, hvis den pågældende medarbejder er gravid, har barselsorlov eller er syg. En medarbejder, der er omfattet af reglerne om barsel m.v., kan efter ligebehandlingsloven som udgangspunkt ikke afskediges, medmindre opsigelsen skyldes andre forhold end selve barslen. Det er arbejdsgiveren, der har bevisbyrden for, at opsigelsen ikke er begrundet i graviditet/barsel, og bevisbyrden er efter retspraksis meget streng, hvorfor det anbefales at søge professionel rådgivning i god tid, inden der træffes beslutning om opsigelse af denne persongruppe.

Opsigelse ved sygdom

Sygdom er i funktionærloven ”lovligt fravær” og medarbejderen har derfor ret til sin normale løn i hele sygdomsperioden. I mange overenskomster har medarbejderen en kortere periode krav på fuld løn – afhængig af optjent anciennitet – ellers må medarbejderen i stedet nøjes med at modtage sygedagpenge.

Opsiges en medarbejder på grund af sygdom kan det være usagligt. Det afhænger af virksomhedens mulighed for at undvære den syge medarbejdere herunder virksomhedens størrelse, nøglemedarbejder etc.

En sygemeldt ansat kan godt opsiges, såfremt opsigelsen skyldes andre saglige forhold end netop sygdommen.

En opsigelse skal altid være sagligt begrundet i virksomhedens eller den ansattes forhold.

Funktionærloven åbner mulighed for at opsige en medarbejder med forkortet varsel efter lang tids sygdom – den såkaldte ”120 dages regel”. Opsigelsesreglen i funktionærloven § 5 kan kun påberåbes, HVIS den er aftalt mellem parterne, det vil sige, at den skal udtrykkeligt fremgå af ansættelseskontrakten.

Læs mere om opsigelse af funktionærer på vores hjemmeside.

Opsigelsens udformning kan få store økonomiske konsekvenser

Udformningen af opsigelsen kan have betydelige økonomiske konsekvenser for begge parter. Det er derfor en god idé at få en ansættelsesretsadvokat til at hjælpe med opsigelsesprocessen herunder formulering af opsigelsen, inden opsigelsen udleveres til den udvalgte medarbejder. 

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.