Feriefridage/Den 6. ferieuge

Den 6. ferieuge er opstået ved, at fagforeningerne i Danmark igennem en årrække har forhandlet sig frem til et antal omsorgsdage for deres medlemmer. Feriefridage eksisterer dog ikke i Ferieloven, og som ansat i en virksomhed har man ikke automatisk krav på en betalt 6. ferieuge.

Feriefridage kræver en aftale. Det kan være en individuel aftale den ansatte har med sin arbejdsgiver, eller ret til feriefridage kan fremgå af en kollektiv overenskomst, som arbejdspladsen/arbejdsgiveren følger.

I dag giver de fleste overenskomster den ansatte ret til 5 omsorgsdage/feriefridage, og rigtig mange virksomheder uden overenskomst tilbyder ligeledes deres ansatte feriefridage også kaldet den 6. ferieuge.

I de kollektive overenskomster er der klare bestemmelserne omkring feriefridages afholdelse samt vilkår for optjening og udbetaling.

Som oftest kræves, at den ansatte ifølge overenskomsten har optjent en vis anciennitet, før der optjenes en eller flere feriefridage. Ifølge de fleste overenskomster kan den ansatte optjene 5 feriefridage efter 6-9 måneders ansættelse.

Aftalefrihed hvis ingen overenskomst

Hvis virksomheden ikke har indgået nogen kollektiv overenskomst, har man som ansat kun ret til betalte feriefridage, hvis det fremgår af ansættelsesaftalen eller personalehåndbogen. Står der intet i ansættelsesaftalen eller personalehåndbog – har man som ansat IKKE krav eller ret til feriefridage! For at undgå tvister, bør virksomheden klart oplyse vilkårene for feriefridage. Virksomheden kan f.eks. vælge at skrive, at feriefridagene optjenes og afvikles på samme måde som feriedage efter ferieloven.

Virksomheden kan også benytte sig af aftalefriheden og dermed fastsætte særlige vilkår.

Under alle omstændigheder bør parterne tage stilling til følgende:

  • Hvor længe skal medarbejderen have været ansat i virksomheden for at få ret til betalte feriefridage?
  • Hvor mange feriefridage kan optjenes årligt – og optjeningsperioden?
  • Optjenes feriefridagene efter en bestemt anciennitet eller bruges samme optjeningsprincip som i Ferieloven?
  • Hvordan skal feriefridagene afholdes (som timer eller hele dage)?
  • Hvordan skal feriefridage varsles – og af hvem?
  • Hvad hvis man er syg på aftalt feriefridag?
  • Kan ikke-afholdte feriefridage overføres til nyt ferieår, eller skal ikke afholdte feriefridage udbetales ved udgangen af et ferieår – eller bortfalder de bare automatisk uden kompensation?
  • Skal optjente, men ikke-afholdte feriefridage udbetales ved den ansattes fratrædelse?

Søg rådgivning hos en Ret&Råd-advokat

Det er vigtigt for både virksomheden og den ansatte, at der foreligger en klar aftale om, hvordan feriefridagene optjenes og afvikles, idet de fleste tvister om fortolkning af feriefridage først opstår i forbindelse med den ansattes fratrædelse, og her kan parterne have vidt forskellig opfattelse af, hvad der gælder for de ikke-lovregulerede feriefridage.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Ret&Råd er din lokale advokat

Med kontorer i det meste af landet kan vi tilbyde juridisk rådgivning indenfor alle fagområder.

Find din nærmeste advokat