Barselsregler

Ifølge barselsreglerne har forældre ret til være fraværende fra arbejde i forbindelse med fødsel og efterfølgende barsel.

Ret til frihed

Barselsorloven dikterer, at man som kommende mor har ret til 4 ugers barsel før fødslen. Efter titlen som nybagt mor kan skrives på CV’et, har man ret til 14 ugers barselsorlov efter fødslen. Derudover har forældrene ret til 2 ugers samtidig barselsorlov. Faderen har ret til 2 ugers fædreorlov.

Når morens 14 uger er gået, og barnet er 14 uger gammelt, så har begge forældre ret til 32 ugers forældreorlov. Far kan allerede starte på forældreorloven efter de 2 ugers faderorlov. Ifølge barselsreglerne, kan de frit fordele de 32 uger imellem sig. Så om de vil holde orloven sammen, i forlængelse eller på skift af hinanden, står forældrene frit for.

Indgåede overenskomster eller ens ansættelseskontrakt kan give forældrene bedre rettigheder end barselsreglerne foreskriver.

Ret til betaling

Det er kun den gravide kvinde, såfremt hun er omfattet af funktionærloven, der har ret til løn under barsel. Den gravide kvinde har ret til halv løn pga. graviditet og barsel i 4 uger før og 14 uger efter fødslen (virksomheden får refunderet dagpenge fra kommunen). Læs om funktionærloven på retsinformation.dk.

Fædre har ikke ret til løn, men alene ret til dagpenge i 2 uger efter fødsel (fædreorlov). Dog er akademiske medarbejdere dækket af funktionærloven, og faderen vil derfor muligvis have samme vilkår som den gravide.

Begge har tilsammen krav på maks. 32 ugers dagpenge i forældreorloven.

Hvis forældrene ønsker det, har de også visse muligheder for at forlænge orloven og ret til at udskyde orloven til et senere tidspunkt. Reglerne er blevet mere fleksible. Læs mere om barselsorloven på borger.dk.

Jævnfør barselsorloven, skal moren informere arbejdsgiveren senest 3 måneder før termin, og faderen skal give besked senest 4 uger før fædreorlov. Meddelelse om genoptagelse af arbejdet skal gives senest 8 uger efter fødslen. Forældre kan også vælge at pause sin orlov og tage tilbage på arbejde. Når orloven ønskes gentoptaget, skal man blot oplyse sin arbejdsgiver herom.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indicates required fields

Navn
Postnummer*
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Ret&Råd er din lokale advokat

Med kontorer i det meste af landet, kan vi tilbyde juridisk rådgivning indenfor alle fagområder.

Find din nærmeste advokat