Barselsregler

2. august 2022 trådte de nye barselsregler i kraft. For første gang fik far og mor samme rettigheder.

Baggrunden for de nye barselsregler, der trådte i kraft i august 2022, var et EU-direktiv fra 2019, der pålagde medlemslandene at sikre fædre mere orlov. Formålet har været at sikre balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre.

Der er med de nye regler samtidig forsøgt at sikre, at løn- og pensionsefterslæb på grund af fødsler for mor mindskes i fremtiden.

Hvad siger barselsreglerne nu?

Forældrene har tilsammen ret til 48 ugers orlov. Med de nye regler øremærkes orloven, så hver af forældrene som udgangspunkt har ret til 24 ugers orlov. Af de 24 ugers orlov er 11 uger øremærket til hver af forældrene og, ugerne kan ikke overføres indbyrdes mellem forældrene.

Derudover vil mødre fortsat have ret til fire ugers orlov før fødslen.

Som udgangspunkt er du omfattet af den nye orlovsmodel, hvis dit barn fer født den 2. august 2022 eller senere.

Den nye barselsmodel udvider ikke orlovens længde, der stadigvæk er på 52 uger, men en del af forældreorloven øremærkes nu til far.

  • 4 ugers graviditetsorlov (kun mor)
  • 14 ugers barselsorlov (som begynder dagen efter mor har født)
  • 2 ugers fædreorlov efter fødslen
  • 32 ugers forældreorlov (deles heraf har far ret til 9 uger, der ikke kan overføres til mor)

Øremærket orlov (9 uger) skal afholdes, inden barnet fylder et år. Hvis en forældre ikke afholder den øremærket orlov, bortfalder den.

Det er ikke muligt at overdrage de øremærkede uger.

De uger som ikke er øremærket, kan forældrene vælge at overdrage til hinanden. Som udgangspunkt kan man som lønmodtager vælge at overdrage 13 uger til den anden forældre.

Øremærket barsel gælder kun for lønmodtager

Reglerne om øremærkning gælder kun for far og mor, der begge er lønmodtagere.

For studerende, ledige, selvstændig mv. kan man fortsat vælge at overdrage op til 22 uger (9+13 uger) til den anden forældre.

For soloforældre og LGBT+familier vil det fra 01.01.2024 blive muligt at overdrage en del af orloven til nærtstående familiemedlemmer og sociale forældre.

Dagpenge eller fuld løn under orlov?

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at barselsloven alene giver ret til orlov og barselsdagpenge. Hvorvidt far og mor har ret til fuld løn, pension etc. fra arbejdsgiveren – i hele eller dele af orloven – skal være aftalt i fars og mors ansættelseskontrakt eller fremgå af den overenskomst, der er gældende på forældrenes arbejdsplads.

Få mere info om barselsreglerne: https://www.borger.dk/kampagnesider/Barsel.

hvor du også kan prøve barselsberegneren.

Derudover er der nyttige info: https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/ny-orlovsmodel/

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Ret&Råd er din lokale advokat

Med kontorer i det meste af landet kan vi tilbyde juridisk rådgivning indenfor alle fagområder.

Find din nærmeste advokat