Hvordan må jeg bruge mit sommerhus?

I Danmark er det som udgangspunkt ikke tilladt at bruge sit sommerhus til helårsbeboelse. Der er dog nogle undtagelser.

I Danmark er det som udgangspunkt ikke tilladt at bruge sit sommerhus til helårsbeboelse. Det skyldes, at man ønsker at beskytte naturen og sikre bevarelse af fred og ro, så områderne ikke bliver til små parcelhuskvarterer.

I perioden 1. oktober til 31. marts må man som sommerhusejer ikke bo permanent i sit sommerhus. Denne begrænsning gælder også for udlejning, og er en følge af planloven, som regulerer sommerhusområder. Af loven fremgår det, at huset i vinterperioden kun må bruges til overnatning i forbindelse med ”kortvarige ferieophold”. Denne formulering er lidt diffus, men det betyder i praksis typisk weekend ophold, men nok ikke hver weekend. Det vil selvfølgelig også være OK med en efterårsferieuge, juleferieuge og/eller vinterferieuge.

Der er dog nogle bestemt forhold, der kan gøre at du godt må bo i dit sommerhus hele året.

Opfylder du disse betingelser, må du bo i dit sommerhus hele året

Du må gerne bo i dit sommerhus helårligt, hvis:

  1. du har ejet huset i mindst 1 år og er, førtidspensionist, efterlønsmodtager, modtager af fleksydelse eller hvis du er over 60 år og er gået på  pension
  2. du lovligt måtte anvende dit hus til helårsbeboelse da området blev til et sommerhus-område, og din ret til at bo i huset hele året ikke senere er bortfaldet
  3. du har modtaget en dispensation fra kommunen, hvor sommerhuset ligger.

Udlejning og skat

Mange sommerhusejere udlejer deres sommerhus i de perioder, hvor de ikke selv bruger det.

Ved privat udlejning er der et bundfradrag på kr. 11.900,- (2022). Det vil sige at de første kr. 11.900,- i lejeindtægt er skattefrie.

Når du har brugt dit bundfradrag, skal du betale skat af 60% af lejeindtægterne.

Udlejer du gennem et bureau, er de første kr.43.200,00 (2022) af din lejeindtægt skattefrie.

Hvis du kun bruger sommerhuset til udlejning, vil det blive karakteriseret som erhvervsmæssig virksomhed og du skal have tilladelse fra Bolig- og Planstyrelsen. En sådan tilladelse gives yderst sjældent. Når styrelsen vurderer om udlejningen er privat og dermed ikke kræver tilladelse, ser de på

  • omfang af udlejning,
  • omfang af eget brug og
  • på hvor mange sommerhuse du ejer og disses indbyrdes placering.

Endelig er det også stadig sådan, at den fortjeneste du måske opnår den dag du sælger sommerhuset er skattefri, hvis du har brugt det til private formål som sommerbolig, og sommerhuset i øvrigt opfylder de arealmæssige betingelser for skattefritagelse.

Alt i alt er der altså ganske gode muligheder for både at bruge og udleje sit sommerhus i Danmark ligesom skattereglerne er lempelige.

Artiklen er oprindeligt bragt 30. januar 2017, og den er senest redigeret 5. december 2022.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.