Skal sommerhuset overdrages til børnene?

Går du med overvejelser om at overdrage dit sommerhus til dine børn? Mange vælger i levende live at overdrage sommerhuset til børnene – ofte til den offentlige vurdering minus 15 %- og typisk også således, at købesummen erlægges med et gældsbrev som eventuelt løbende nedskrives via årlige gaver. Ønsket med konstruktionen er dels at overdrage sommerhuset billigt til næste generation, dels at spare afgift.

Overdragelse til offentlig vurdering +/- 15 %

Overvejer du at overdrage dit sommerhus til dine børn? Bestemmelsen om, at en ejendom kan overdrages til seneste offentlige vurdering +/- 15 % fremgår af værdiansættelsescirkulæret fra 1982. Cirkulæret omhandler dels de situationer, hvor en ejendom overdrages til børnene i levende live, dels hvor overdragelsen sker ved ejerens død.

Den 15. oktober 2022 trådte et nyt værdiansættelsescirkulære i kraft. I det nye værdiansættelsescirkulære er bestemmelsen om overdragelse til +/- 15 % ændret således, at der nu kan overdrages til +/- 20 % af den seneste offentlige vurdering.

Det har i mange år været en udbredt opfattelse, at man altid – både i levende live og ved død – kunne være sikker på Skats godkendelse, når man overdragede fast ejendom til børnene i henhold til den offentlige vurdering minus 15 %.

I forhold til overdragelse i forbindelse med død er der imidlertid blevet sået tvivl om denne opfattelse ved Højesterets afgørelse af 8. marts 2016.

Højesterets afgørelse – kan ejendommen overdrages til offentlig vurdering +/- 15 %?

Skat fik i sagen medhold i, at der i dødsboet kunne udmeldes en sagkyndig til at vurdere de to faste ejendomme, uanset at ejendommene i dødsboet var udlagt til arvingen inden for grænsen i værdiansættelsescirkulæret. Højesteret fandt således ikke, at arvingen havde et retskrav på at anvende den offentlige vurdering +/- 15 %. Dog blev det lagt til grund, at der skulle være særlige omstændigheder herfor.

Sagen var netop særlig i den forstand, at den arving, der havde fået udlagt ejendommene samtidig hermed, bl.a. havde afgivet et delvist arveafkald, der kunne tyde på, at arvingerne internt var enige om, at ejendommene havde en væsentlig højere værdi.

Retsstillingen er efterfølgende blevet gentaget af Højesteret i 2021.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man kun kan bruge reglerne om overdragelse til +/- 20 % af seneste offentlige vurdering, hvis man har fået en endelig ny vurdering. Hvis du kun har fået den foreløbige vurdering, der er sendt ud i 2023, er det fortsat de gamle regler der gælder, således at overdragelse kan ske til +/- 15 % af den seneste endelige offentlige vurdering.

Artiklen er oprindeligt bragt 12. december 2017 og er redigeret 15. juli 2024.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.