Arverets advokat

Hvem arver dig?

Reglerne omkring fordeling af arv findes i arveloven. Har du ikke oprettet et testamente, der specificerer hvordan din arv skal fordeles, vil arven blive fordelt i henhold til arvelovens bestemmelser.

Arv er noget mange først tager stilling til, efter de har oplevet sorgen over at miste. Anslået halvdelen af alle danskere har oprettet et testamente. Vil du have medbestemmelse over fordelingen af din arv?

Udfyld formularen og bliv kontaktet af en arveretsadvokat

Hvem arver mig ifølge arveloven?

Hvem der arver dig, bestemmes af arveloven. Arveloven opdeler arvinger i arveklasser. Klasserne viser, hvordan dine slægtninge arver, hvis du ikke har oprettet testamente.

For at belyse, hvad det betyder for netop dig og dine nærmeste, har vi uddybet arveloven ud fra 3 overordnede familiesituationer. Vælg den situation, der passer på dig og din familie og bliv klogere på nogle af de regler og faldgruber, der kendetegner arveloven.

 1. Arv - enlige
  Hvem arver dig, hvis du ikke efterlader dig nogen ægtefælle, registreret partner, børn eller andre livsarvinger? Hvis du som enlig ikke har oprettet et testamente, tilfalder arven 2. arveklasse eller nedefter. Har du ingen efterladte arvinger, tilfalder din arv staten.
 2. Arv - ægtefæller
  Når den ene part i et ægteskab går bort, skal formuen gøres op, og arven fra den afdøde ægtefælle skal fordeles. Det er muligt at den efterladte ægtefælle kan sidde i uskiftet bo, men også det kommer med en række overvejelser.
 3. Arv - ugifte samlevende
  Uanset hvor længe man har boet sammen, arver ugifte samlevende ikke hinanden - også selvom I har fælles børn. I tilfældet af, at afdøde har børn, arver disse det hele og den efterladte samlever arver intet, medmindre der er oprettet et testamente.

Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker en anden arvefordeling?

Ønsker du en anden fordeling af arv, end den arveloven tilsiger, er det nødvendigt at oprette et testamente. Et testamente lader dig få medbestemmelse over, hvordan din arv skal fordeles. 

Under alle omstændigheder kan det være en god idé at få professionel rådgivning fra en erfaren arveretsadvokat. Ret&Råds advokater kender arveloven ud og ind og sikrer, at dit testamente tilgodeser dine efterladte på den bedst mulige vis.

Læs mere om arv og arvefordeling

På vores hjemmeside kan du downloade brochuren Arv, der er skrevet af Ret&Råds advokater med speciale i arveret. Læs mere om arv under følgende emner:

 • Arveafgift
  Størrelsen på arveafgiften afhænger af den familiære relation til afdøde. På siden om Arveafgift kan du læse mere om afgift på arv til ægtefæller, velgørende organisationer, nærtstående familiemedlemmer samt andre.
 • Arveafkald
  Hvis du ikke ønsker at arve, skal du overfor arvelader eller skifteretten meddele arveafkald. Der kan være flere grunde til, hvorfor man ønsker at afgive arveafkald, eksempelvis insolvens, spare arveafgiften eller at du ikke ønsker at deltage i skiftet.
 • Arveklasserne
  Hvis du ikke har oprettet et testamente, er det arveklasserne, der afgør, hvordan din arv bliver fordelt. Arveklasserne er inddelt efter dine nærmeste slægtninge og er fordelt på tre klasser.
 • Arv & enlige
  Efterlader du ingen ægtefælle eller børn, er det 2. arveklasse eller 3. arveklasse, der arver dig. Hvis ikke har nogle slægtninge, der kan overtage din arv, kan et testamente være med til at sikre, at arven tilfalder de personer eller foreninger du ønsker.
 • Arv & ægtefæller
  Ægtefæller arver hinanden, også hvis der ikke er oprettet testamente. Når den ene ægtefælle dør, skal formuen opgøres, og den efterlevende skal tage stilling til, om man ønsker at sidde i uskiftet bo. Derudover kan det om, man havde børn eller ej, afgøre hvor meget den efterlevende arver.
 • Arv & ugifte samlevende
  Ugifte samlevende arver ikke hinanden. Heller ikke selvom man har boet sammen i mere end to år, har fælles børn, fælles ejendom eller lignende. Ønsker I som ugifte samlevende at arve hinanden skal I oprette et testamente, hvor dette fremgår.
 • Arveforskud & gaver
  Der er forskel på, om du giver en gave eller et arveforskud. Et arveforskud modregnes senere hen, når arven gøres op - det gør en gave ikke. Man skal som giver være opmærksom på afgifter, der afhænger af det familiære forhold til modtager.

Vil du have medbestemmelse over din arv? Kom i kontakt med din lokale arveretsadvokat.

Arveloven & arveklasserne

Hvem arver dig? Har du ikke selv taget stilling f.eks. med et testamente fordeles din arv efter reglerne i arveloven.

Læs mere her

Arv & ægtefæller

Hvordan arven fordeles, når en ægtefælle dør, afhænger af om parret havde fælles børn, dine og mine børn eller slet ingen børn.

Læs mere her

Arv & afgift

I nogle tilfælde skal der betales afgift af det, du arver. Om der skal betales afgift - og hvor stor afgiften er, afhænger af hvilken relation du havde til afdøde.

Læs mere her

Gaver & arveforskud

Om modtagere af gaver og arveforskud skal betale skat, afhænger af deres relation til gavegiver. Bliv klogere på til hvem og hvor store gaver, du kan give, før dine nærmeste skal betale afgift.
Læs mere

Arv & enlige

Hvis du dør uden at efterlade dig livsarvinger eller ægtefælle/registreret partner, skal du overveje, om lovens regler fordeler arven efter dig i overensstemmelse med dine ønsker.

Læs mere her

Arv & ugifte samlevende

Er I ugift samlevende, skal I være opmærksom på, at I ikke arver hinanden - uanset hvor længe I har boet sammen. Det kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for den er jer, der er tilbage.

Læs mere her

Arveafkald

Overvejer du at give afkald på arv? Inden du gør det, er det vigtigt, at du har sat dig ind i reglerne, så du ikke risikerer at falde i en fælde.

Læs mere her