Arv: Hvem arver ifølge arveloven?

Reglerne omkring fordeling af arv findes i arveloven. Har du ikke oprettet et testamente, der specificerer hvordan din arv skal fordeles, vil arven blive fordelt i henhold til arvelovens bestemmelser.

Hvem arver hvad ifølge arveloven?

Arveloven opdeler arvinger i arveklasser. Klasserne viser, hvordan dine slægtninge arver, hvis du ikke har oprettet testamente.

For at belyse, hvad det betyder for netop dig og dine nærmeste, har vi belyst arveloven ud fra 3 overordnede familiesituationer. Vælg den situation, der passer på dig og din familie og bliv klogere på nogle af de regler og faldgruber, der kendetegner arveloven.

Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker en anden fordeling af arv?

Ønsker du en anden fordeling af arv, end den arveloven tilsiger, er det nødvendigt at oprette et testamente.

Under alle omstændigheder kan det være en god idé at få professionel rådgivning fra en erfaren advokat

Ret&Råds advokater kender arveloven ud og ind og sikrer, at dit testamente tilgodeser dine efterladte på den bedst mulige vis.

Arveloven & arveklasserne

Hvem arver dig? Har du ikke selv taget stilling f.eks. med et testamente fordeles din arv efter reglerne i arveloven.

Læs mere her

Arv & ægtefæller

Hvordan arven fordeles, når en ægtefælle dør, afhænger af om parret havde fælles børn, dine og mine børn eller slet ingen børn.

Læs mere her

Arv & afgift

I nogle tilfælde skal der betales afgift af det, du arver. Om der skal betales afgift - og hvor stor afgiften er, afhænger af hvilken relation du havde til afdøde.

Læs mere her

Gaver & arveforskud

Om modtagere af gaver og arveforskud skal betale skat, afhænger af deres relation til gavegiver. Bliv klogere på til hvem og hvor store gaver, du kan give, før dine nærmeste skal betale afgift.
Læs mere

Arv & enlige

Hvis du dør uden at efterlade dig livsarvinger eller ægtefælle/registreret partner, skal du overveje, om lovens regler fordeler arven efter dig i overensstemmelse med dine ønsker.

Læs mere her

Arv & ugifte samlevende

Er I ugift samlevende, skal I være opmærksom på, at I ikke arver hinanden - uanset hvor længe I har boet sammen. Det kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for den er jer, der er tilbage.

Læs mere her

Arveafkald

Overvejer du at give afkald på arv? Inden du gør det, er det vigtigt, at du har sat dig ind i reglerne, så du ikke risikerer at falde i en fælde.

Læs mere her