Arveafkald

Afkald på arv kan gives før og efter arvelader er død, men du skal være meget opmærksom på reglerne om afgift, når der gives arveafkald, og, hvis du er insolvent, på om afkaldet kan omstødes. Det er derfor vigtigt at søge rådgivning, før du giver afkald på arv, så du ikke falder i en fælde.

Hvad er et arveafkald?

Arveafkald betyder, at du over for arvelader eller Skifteretten giver afkald på at modtage arv. Det er vigtigt, at det kan bevises, at du har afgivet arveafkaldet, og at arvelader har modtaget det, hvis han/hun er i live, eller skifteret-ten har modtaget det, hvis arvelader er død. Afkald skal gives inden der deles noget ud fra boet.

Afkaldet kan være givet af dig, så det gælder hele din gren af familien, herunder dine børn, børnebørn, etc. Du kan også give det personligt, så dine børn indtræder i din plads i arverækkefølgen.

Hvorfor give afkald på arv?

Der kan være mange grunde til at give afkald på arv, ofte fordi:

  • du, som modtager af arv har så meget gæld (er insolvent), at arven reelt vil gå til dine kreditorer, uden at du ønsker det
  • du, som arving ikke har behov for arven og ønsker, at den skal gå videre til næste generation
  • I ønsker at spare afgift
  • du ønsker at modtage arven, men ikke ønsker at deltage i skiftet
  • du af personlige grunde ikke ønsker at modtage arv fra afdøde

Afkald hvis du er insolvent

Hvis du har meget gæld og ikke ønsker, at det du arver, går til dine kreditorer, kan du overveje at give afkald på arv, mens arvelader er i live. Hvis du giver afkald efter dødsfaldet, kan dine kreditorer måske få afkaldet omstødt.

Afkald når du ikke har behov for arven eller for at spare afgift

Hvis du ikke har brug for arven kan det være en god ide, at give afkald, så arven går videre til dine børn. På den måde kan der spares afgift idet, arven ikke først belastes med afgift ved overgang til dig, og senere ved overgang fra dig til dine børn.

Det kan også være en god ide, at give afkald på arv, f.eks. hvis du sammen med din mor skal arve din bror, fordi han ikke har ægtefælle eller børn. Din mor skal betale 15% i afgift og du skal betale ca. 35% i afgift. Hvis din mor arver det hele, spares der afgift og din mor kan så i stedet give dig gaver.

Afkald mod vederlag – så du ikke skal deltage i skiftet

Hvis du ikke ønsker at deltage i skiftet/bobehandlingen, kan du give afkald mod vederlag. Dette foregår typisk efter en beregning, der foretages, når der er overblik over, hvad der er i boet og dermed mulighed for at beregne, hvad du vil få som arving.

Der skal betales 15% i afgift af det vederlag du får for afkaldet.

Hvordan gives arveafkald?

Arveafkald før arvelader er død skal ikke noteres eller registreres nogen steder, men af bevismæssige grunde er det vigtigt, at det er skriftligt, dateret og underskrevet både af dig og arvelader.

Afkald efter at arvelader er død skal registreres i Skifteretten inden der foretages udbetalinger fra boet – á conto udlodning og inden endelig boopgørelse afleveres til Skifterretten.

I arveafkaldet bør I tage stilling til, om det også gælder pensioner og forsikringer, der kommer til udbetaling i anledning af dødsfaldet.

Hvor får jeg hjælp?

Det er vigtigt, at der ved arveafkald tages hensyn til, om det er før eller efter arveladers død, om det gælder dig personligt, eller din gren af familien, og at det overvejes hvilke afgiftsmæssige konsekvenser afkaldet har.

Se mere om emnet arv her.

Derfor bør du kontakte din lokale Ret&Råd arverets– eller dødsboadvokat.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse