Arveforskud & gaver

Om modtagere af gaver og arveforskud skal betale skat, afhænger af deres relation til gavegiver. Bliv klogere på til hvem og hvor store gaver, du kan give, før dine nærmeste skal betale afgift.

Forskellen på gaver og arveforskud

En gave defineres som en formueoverførsel uden modydelse dvs. som udslag af gavmildhed. 
Et arveforskud er et forskud på arv. Det vil sige at arveforskudsbeløbet senere skal modregnes i forbindelse med, at der udbetales arv ved givers død.
Forskellen mellem en gave og et arveforskud er derfor, om der skal tages hensyn til beløbet i forbindelse med udbetaling af arv ved givers død eller ej.

Gaveafgift 

Hvis du giver en gave, skal du være opmærksom på reglerne om gaveafgift. 
Hvorvidt og hvor meget der skal betales i gaveafgift afhænger dels af, hvem gaven gives til og dels af beløbets størrelse.

Gaver til ægtefæller og velgørende organisationer

Gaver der gives mellem ægtefæller samt gaver, der gives til velgørende organisationer/foreninger er afgiftsfrie. Der skal altså ikke betales afgift af sådanne gaver uanset størrelse.

Før 1. januar 2018 var det sådan, at gaver mellem ægtefæller (sædvanlige fx fødselsdags- og julegaver) for at være gyldige skulle gives ved at oprette en gaveægtepagt, som skulle tinglyses i Personbogen. Denne regel gælder ikke længere efter 1. januar 2018. 

Gaver til nærtstående

For gaver der gives til:

  • Børn, børnebørn, oldebørn,
  • Stedbørn
  • Samlevende, der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven
  • Forældre
  • Visse plejebørn

betales 15 % gaveafgift i det omfang gavebeløbet overstiger det afgiftsfrie grundbeløb. Grundbeløbet reguleres årligt (og er på 74.100 kr. i 2024; dog 25.900 kr. for et barns, eller stedbarns ægtefælle).

Du skal være opmærksom på, at du i gaveafgiftsmæssig henseende alene anses for at have et stedbarn, hvis du er gift med/har været gift med barnets biologiske forælder. Det er altså ikke nok, at I bor sammen, og du betragter barnet som dit stedbarn.

Ønsker du at give dine stedforældre eller bedsteforældre et gavebeløb, betales en afgift på 36,25 % af det beløb, der overstiger det afgiftsfrie grundbeløb.

Gaver til øvrige gavemodtagere

Ønsker du at give en gave til andre end ovenfornævnte f.eks. til en søster eller en bror eller en nabo/ven, vil gaven blive indkomstbeskattet. Der gælder i den relation ikke noget afgiftsfrit grundbeløb.

Arveforskud

Ønsker du at give et arveforskud, skal du være opmærksom på reglerne om boafgift og tillægsafgift.

Hvilken afgift der skal betales, afhænger af, hvem arveforskuddet/arven tilfalder.

Du skal også være opmærksom på at sikre dig det nødvendige og tilstrækkelige bevis for, at arveforskuddet ikke senere anses som en gave, og dermed ikke påvirker arvefordelingen.

Det er derfor en meget god idé at rådføre dig med en af Ret&Råds dødsboadvokater eller arveretsadvokater for at sikre dig, at din beslutning bliver gennemført korrekt.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.