Arveafgift – Hvordan skelner loven ved afgift på arv?

Om der skal betales afgift af det, du arver - og hvor stor arveafgiften er, afhænger af hvilken relation du havde til afdøde. Nedenfor ser Ret&Råds familieretsadvokater nærmere på, hvordan arveloven skelner arveafgifter.

Ægtefæller og velgørende organisationer

Ægtefæller og velgørende organisationer/foreninger betaler ingen arveafgift.

Arveafgift for nærtstående

De nærtstående, som altså ikke inkluderer ægtefæller, skal betale en arveafgift på 15 %.

I gruppen af nærtstående indgår følgende:

  • Børn, børnebørn og oldebørn
  • Stedbørn
  • Samlever, som afdøde har boet sammen med i mindst 2 år og
  • Forældre

Du skal være opmærksom på, at der i dødsboet gives et bundfradrag ved beregningen af boafgiften, således der kun skal betales 15 % arveafgift ud over dette beløb.

Ved skifte af et uskiftet bo ved længstlevendes død gives to bundfradrag.

Arveafgift for alle andre

Alle andre arvinger end de ovenfor nævnte skal ud over de 15 % boafgift betale en såkaldt tillægsafgift, det er således f.eks.:

  • Søskende, nevøer og niecer
  • Samlever, som har boet sammen med afdøde i mindre end 2 år og
  • Ubeslægtede arvinger

Disse personer skal altså både betale boafgift på 15 % og den yderligere afgift på 25 %. Den samlede arveafgift bliver således ca. 36,25 %, idet tillægsboafgiften beregnes af restbeløbet efter der er beregnet boafgift. Ved beregningen af tillægsboafgift gælder der ikke noget bundfradrag.

Formkrav - hvordan skal gaven/arveforskuddet gives

Der er ingen krav til, hvorledes gaven/arveforskuddet skal gives.

Af bevismæssige årsager er det dog en god idé at udfærdige et såkaldt gavebrev/dokument om arveforskud (sidste evt. ved at skrive arveforskuddet ind i et testamente) som dokumentation for beløbets størrelse, og hvornår beløbet er givet.

Indholdet heraf vil således typisk være en angivelse af, hvem der er giver, hvem der er modtager, beløbets størrelse, tidspunktet for beløbets modtagelse, om der er tale om en gave eller et arveforskud og evt. i visse tilfælde baggrunden for at beløbet givet. Der gælder ingen formkrav til hvordan et sådan dokument skal udfærdiges.

Der kan også i gavebrevet f.eks. være anført, at gaven gives som særeje.

Læs vores artikler om arveafgift

Vi har blandt andet en artikel om undgåelse af arveafgift, med konkrete eksempler. Artiklen er skrevet af Elin Andersen og du kan finde den her. Artiklen kigger bl.a. på hvordan du kan spare en del af arveafgiften, samtidig med at du støtter en velgørende organisation. Dette er dog mest aktuelt for dem der ikke efterlader sig livsarvinger. Læs artiklen for at se de konkrete eksempler. 

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse