Arv & enlige

Hvis du ikke efterlader dig en ægtefælle/registreret partner eller børn eller andre livsarvinger(efterkommere), og du ikke har oprettet testamente, går arven til det vi kalder 2. eller evt. 3. arveklasse. Ret&Råds familieretsadvokater ser nærmere på, hvem det er.

Sådan fordeles arven efter enlige

Efterlader du dig hverken ægtefælle/registreret partner, børn eller andre livsarvinger, vil arven i henhold til arveregler gå til arveklasse 2 efter nedenstående principper:

  • Efterlader arvelader hverken børn eller andre livsarvinger, arver forældrene. Forældrene arver hver en halvdel.
  • Er en af forældrene døde, træder dennes børn i den pågældendes sted og arver indbyrdes lige. På tilsvarende måde arver fjernere livsarvinger (nevøer og niecer eller deres børn). Er der ingen livsarvinger efter den ene af forældrene, arver den anden af forældrene eller dennes livsarvinger.
  • Er der ingen arvinger efter børn og andre livsarvinger eller forældre, arver bedsteforældrene. Halvdelen af arven tilfalder bedsteforældrene på den ene forælders side og halvdelen bedsteforældrene på den anden forælders side (arveklasse 3).
  • Er en af bedsteforældrene død, træder dennes børn (faster, moster, morbror og farbror), men ikke fjernere livsarvinger (fætre og kusiner), i den pågældendes sted.
  • Mellem forældrenes arvinger deles arven ligeligt. Er der kun arvinger på den ene forælders side, arver disse alene.

Reglerne findes i arvelovens § 2 og 3.

Hvad betyder det?

Hvis du dør uden at efterlade dig livsarvinger eller ægtefælle/ registreret partner skal du overveje, om lovens regler fordeler arven efter dig, som du ønsker det.

Hvis du efterlader dig forældre, arver de og hvis de er døde, så dine søskende, hel – og halvsøskende eller deres børn.
Havde dine forældre ikke andre børn end dig, eller er dine døde søskende barnløse, går alt hvad du efterlader dig til dine bedsteforældre eller deres børn, men ikke til dine fætre og kusiner. De arver ikke efter loven.

Hvis dine nærmeste slægtninge er en fætter eller kusine, arver statskassen, med mindre du har oprettet et testamente.  

Arver adoptivbørn og bortadopterede børn?

Der findes særlige regler i arveloven og adoptionslovgivning om adopterede og bortadopterede børn.

Tidspunktet for adoption/bortadoption er afgørende for adoptivbørn og bortadopteredes arveret. Hvis du, eller din arveberettigede familie har adopteret eller bortadopteret opfordrer vi dig til at søge konkret rådgivning hos din lokale Ret&Råd arverets – eller dødsboadvokat. Advokaten kan hjælpe med at skaffe de oplysninger, der skal til for at vurdere om der er/ikke er arveret.

Hvad kan jeg gøre?

Hvis du gerne vil have indflydelse på, hvem der skal arve dig, bør du oprette et testamente, hvor du tager stilling til, hvem du synes skal arve dig. På et møde med en arveretsadvokat/dødsboadvokat, kan du få en snak om, hvad du skal skrive i dit testamente, for at dine ønsker om fordelingen bliver opfyldt.

Advokaten kan også vejlede dig om, hvad du gør for at spare mest muligt i skatter og afgifter, når arven skal videre efter din død.

Testamentet skrives af advokaten og du skal underskrive hos en notar, der registrerer dit testamente i Centralregistret for testamenter, så det helt sikkert kommer frem, når dit dødsbo, efter din død, kommer i Skifteretten.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.