Retssag

Hvis du har et krav mod en person, et selskab eller en offentlig myndighed, og det ikke har været muligt at blive enige i sagen, er den sidste mulighed at anlægge en retssag. Med en Ret&Råd advokat ved din side kan du være sikker på, at du har en rådgiver, der både forstår juraen og din situation. 

På disse sider kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at anlægge en retssag eller har modtaget en stævning fra retten, som du skal svare på inden 14 dage.

Fri proces
Konfliktløsning
Retshjælpsforsikring
Syn & skøn
Sådan forløber en retssag


Retshjælpsdækning

Hvis du overvejer, om du skal starte en retssag, skal du ofte først tage stilling til, om du tør løbe den økonomiske risiko, der er i forbundet med en retssag. De fleste mennesker har en retshjælpsforsikring, og derfor bør du undersøge, om du har en, og om den vil dække sagen, inden du udtager stævning.

Læs mere her
Fri proces

Står du over for en retssag, kan de være værd at undersøge, om du kan få fri proces. En retssag kan være dyr, og derfor kan det have en stor økonomisk betydning for dig om du kan få fri proces eller ej.

Læs mere her
Konfliktløsning
Står du midt i en konflikt, bør du overveje konfliktmægling. Selvom konflikten synes så stor, at den er uoverkommelig, så løses ca. 75 % af alle sager, der forsøges løst ved hjælp af konfliktmægling.
Læs mere her
Syn & skøn
Et af de stærkeste bevismidler i dansk retspleje, er et såkaldt Syn og Skøn, som basalt set går ud på, at retten udpeger en uvildig person, som typisk skal besigtige det, der skal føres bevis om, heraf navnet ”syn” og dernæst skal besvare nogle rejste spørgsmål af teknisk/faglig karakter, heraf navnet ”skøn”.
Læs mere her

Find advokat som kan hjælpe dig i retssager

Find hurtigt og nemt din lokale Ret&Råd advokat,
som kan hjælpe med rådgivning inden for retssager.
Find advokat