Konfliktløsning og mediation

Konfliktmægling er en alternativ metode til at løse en konflikt på, end ved at udtage en stævning. Selvom konflikten synes så stor, at den er uoverkommelig, så løses ca. 75 % af alle sager, hvis begge parter er villige til at indgå i en mægling.

Hvad er konfliktmægling?

Konfliktmægling, også kaldet mediation, er et alternativ til en retssag, når en tvist skal løses. Konfliktmægling kan bruges i alle typer af sager, såvel erhvervssager, entreprise som familie-/arveret og børnesager.

Når konfliktmægling er et godt alternativ til at gå rettens vej, skyldes det, at parterne hurtigt kan komme frem til en konstruktiv løsning, som kan spare dem for en masse tid og ikke mindst store menneskelige såvel som økonomiske ressourcer. I familiesager kan det betyde, at der hurtigere kommer ro på – og at børnene ikke lider mere, end de måske allerede har gjort. Find din lokale mediator til privatjuridiske konflikter her.

Ofte er parternes sag så konfliktfyldt, at de næsten ikke kan være i samme lokale ved konfliktmæglingens start, men alligevel lykkes det  i 75 – 80% af alle konfliktmæglinger at få sagen forligt, trods parternes uoverensstemmelser i starten af mødet. Parterne har under mødet fået en bedre forståelse og en mere nuanceret opfattelse af sagen og modpartens argumenter og ikke mindst af egen svage sider. Parterne er næsten altid glade og lettede, når de går, og sagen er forligt. De har givet hinanden hånden og sommetider står de og snakker sammen udenfor i meget lang tid, så den negative stemning er vendt til noget positiv.

Læs mere om mediation og konfliktløsning

Mediation/konfliktmægling er også for virksomheden

Hvis retssagsgenstanden ligger under småsagsgrænsen på kr. 50.000, hvor der er begrænset omkostningsdækning, selvom sagen vindes, vil konfliktmægling/mediation være en god mulighed for at få en løsning hurtig og med en styret risiko for virksomheder. Det er nemlig virksomheden selv, der forhandler en løsning med modparten. Det overlades således ikke til en dommer at træffe en beslutning.

Konfliktmægling er ressourcebesparende

Hvis sagsgenstanden ligger over småsagsgrænsen på kr. 50.000, kan det alligevel være en fordel med konfliktmægling/mediation.

For erhvervslivet er det tidskrævende og omkostningsfyldt at være part i en retssag. Desuden kan der være en væsentlig procesrisiko forbundet med resultatet, når en dommer skal afsige en dom. Og sidst men ikke mindst kan det også belaste virksomhedens image, hvis en konflikt udstilles offentligt i retten, og det kan skade et evt. muligt fremtidigt samarbejde med modparten eller i branchen.

Ved at benytte sig af konfliktmægling/mediation kan virksomheder altså ikke alene spare en masse ressourcer, de kan også skåne deres image – og fortsætte samarbejdet med modparten, efter en vellykket konfliktmægling/mediation.

Konfliktmægling/mediation er altså en meget konstruktiv og effektiv metode til løsning af konflikter, men det forudsætter, at begge parter ønsker at deltage positivt, da det er parternes egen proces. En konfliktmægler/mediator deltager i mødet sammen med begge parter og sikrer, at parterne lytter til, hvad modparten opfatter som værende problemet, og hvordan vedkommende opfatter situationen i øvrigt.

Alle de oplysninger der kommer frem under en konfliktmægling/mediation er fortrolige og vil ikke kunne bruges under en evt. senere retssag, hvis sagen ikke løses ved hjælp af konfliktmægling/mediation. Parterne må heller ikke referere til oplysningerne andre steder. Alle har således tavshedspligt.

Find jeres lokale mediator for erhvervslivet

De fleste konfliktmæglinger ender med et forlig

Langt de fleste sager der søges løst ved konfliktmægling/mediation forliges, fordi parterne får en anden forståelse for konflikten og for at finde en løsning. Lykkes det ikke at finde en løsning, kan parterne anlægge en retssag eller forsætte retssagen, hvis sagen allerede er opstartet i retten.

Alt efter sagens kompleksitet er det erfaringen, at sagerne ofte forliges på omkring 3-6 timer, men der er ingen fastsatte tidsrammer. Det aftales med mediator.

Læs mere om mediation her

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.