Syn og skøn

Hvad er syn og skøn?

En retssag drejer sig om at føre det nødvendige bevis for sit synspunkt. Et af de stærkeste bevismidler i dansk retspleje, er et såkaldt syn og skøn, som basalt set går ud på, at retten udpeger en uvildig person, som typisk skal besigtige det, der skal føres bevis om, heraf navnet ”syn” og dernæst skal besvare nogle rejste spørgsmål af teknisk/faglig karakter, heraf navnet ”skøn”.

Det der skal besigtiges kaldes ”genstanden” for det forstående syn og skøn, men dette er et meget bredt begreb, og kan både være en fast ejendom, en del af en fast ejendom, en maskine eller et køretøj. Det kan være en virksomheds bogføringsbilag eller et anlægsarbejde –  der er næsten ingen grænser. Dog afholdes syn og skøn ikke på personer. Det vil i stedet være lægelige udtalelser eller erklæringer.

Begæring om syn og skøn

Hvis man som part i en retssag ønsker at føre bevis ved afholdelse af et syn og skøn, skal man sende en begæring herom til retten. Det er normalt, at man allerede samtidig med begæringen indsender de spørgsmål, man ønsker at stille til skønsmanden, et såkaldt spørgetema.

Det er også normalt, at den der ønsker syn og skøn afholdt, enten foreslår en bestemt skønsmand udpeget eller foreslår, at man beder den relevante brancheorganisation om at anbefale en.

Herefter bliver modparten anmodet om at indsende de spørgsmål, han eventuelt ønsker at stille til skønsmanden, og han får også lejlighed til at udtale sig om det påtænkte valg af skønsmand. Det sker også jævnligt at parterne kan blive enige om et fælles spørgetema.

Det er retten, som afgør om parternes spørgsmål er relevante for sagen, og om de ligger inden for skønsmandens forventede kompetencer. Retten kan således afvise spørgsmål, som ikke er tilstrækkelig relevante eller objektive.

Når spørgsmålene fra begge sider er klar, bliver den påtænkte skønsmand bedt om at komme med et økonomisk overslag over de forventede omkostninger ved skønssagens gennemførelse, og hvor hurtigt han/hun forventer at kunne færdiggøre sin skønsrapport. Parterne får herefter lejlighed til at udtale sig om både overslag og tidsramme, og først derefter udpeges skønsmanden af retten. 

Bliv klogere på syn og skøn

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.