Brug en advokat til erhvervstvister

Når man har en virksomhed, vil de fleste på et tidspunkt opleve at få en tvist med en kunde, leverandør eller en anden samarbejdspartner. Heldigvis løser de fleste tvisten, inden det ender i en retssag, hvilket ofte vil være både den billigste og mindst indgribende løsning.

Før en retssag kommer på tale

Det kan ske, at parterne i en tvist er så uenige, at det ikke længere er muligt at finde en mindelig løsning. Det kan der være mange årsager til, men ofte vil begge parter være overbeviste om, at de har ret og derfor ikke har noget ønske om at give sig yderligere.

Når en virksomhed er nået dertil, så vil næste skridt ofte være, at virksomheden kontakter en advokat for at få advokatens hjælp til at løse konflikten. En erfaren og dygtig proces advokat vil altid tage en dialog med virksomheden om den risiko, der vil være forbundet med en retssag, og advokaten vil også rådgive virksomheden om ulemperne ved en retssag. På den måde får advokaten og kunden afklaret om der er grobund for, at advokaten forsøger at finde en mindelig løsning på konflikten.

Når retssagen ikke kan undgås

Er konflikten nået dertil, hvor en retssag ikke længere kan undgås, er det en god ide at hyre en dygtig procesadvokat til at føre retssagen. Det er ikke ligegyldigt, hvem du vælger som advokat til at føre virksomhedens retssag.

En retssag er ikke eksakt videnskab, og der er ikke et givent facit på forhånd. Meget afhænger af, hvilken strategi din advokat vælger at føre retssagen efter, og om din advokat er opmærksom på alle relevante retlige forhold.

En god procesadvokat øger dine chancer for at vinde retssagen, og omvendt vil en uerfaren advokat øge risikoen for, at din retssag ikke bliver varetaget og ført på bedst tænkelig vis.

Et eksempel på en retssag

I en nylig gennemført retssag havde jeg fornøjelsen af at sikre min kunde imod et fremsat krav om betaling for påståede mangler ved en entreprise. I den pågældende sag var entreprenøren blevet mødt med et krav om, at der både var mangler ved et monteret trægulv, og at manglerne havde medført følgeskader på andre bygningsdele.

I sagen fik jeg først overbevist retten om, at sagen ikke skulle afgøres efter købelovens formodningsregel (§77A), men at der derimod var tale om et sammensat kontraktsforhold, og at det væsentligste moment i aftalen var montering af trægulvet.

Det betød, at modparten skulle bevise, at der var mangler ved det arbejde min kunde havde udført, hvilket modpartens advokat ikke formåede, hvorfor retten frifandt min kunde for det fremsatte krav.

Sagen viser med al tydelighed værdien af en procesadvokat, som med den rigtige strategi sikrer den bedst mulige førelse af din retssag. Det er ikke en garanti for, at du vinder retssagen, men det øger dine chancer betydeligt.

Undersøg markedet

Inden du vælger advokat til føre din retssag, så undersøg markedet. En procesadvokat vil som regel have møderet for landsretten og ofte også for Højesteret. Men dette er ikke alene en garanti for en god oplevelse. Hvis den pågældende advokat kun sjældent fører retssager, hjælper en møderet for Højesteret ikke noget den dag, din sag skal afgøres, og advokaten ikke har valgt den rette strategi, eller har overset en anden mulig vinkel på sagen.

Så spørg advokaten om dennes aktuelle erfaring med både retssager generelt og retssager, som handler om det samme som din konflikt. Som advokat er man underlagt de advokatetiske regler, og advokater er derfor forpligtet til ikke at påtage sig sager, som de ikke har den fornødne kompetence til.

Derfor kan du som kunde også forvente at få et ærligt svar, hvis du spørger ind til ovennævnte.

Hos Ret&Råd finder du flere advokater med speciale i at føre retssager for virksomheder, så tøv ikke med at kontakte Ret&Råds procesadvokater for en uforpligtende drøftelse om din sag. Det vil øge dine chancer.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.