Advokat Kim Mouritsen Advokat Kim Mouritsen

Kim Mouritsen

Advokat


Ret&Råd Grønbæk & Huuse - Randers Afdelingen i Randers
Østervold 20, 3. sal
8900 Randers
+45 89 15 25 00

E-mail: km@ret-raad.dk Telefon: +45 89 15 25 15

Faglig profil:

Jeg beskæftiger mig primært med erhvervsretlige opgaver.

Jeg rådgiver således mindre og mellemstore virksomheder i de mange udfordringer hverdagen byder på lige fra etableringen af virksomheden, under driften og til senere når virksomheden skal overdrages til næste generation.

Særligt indenfor det landbrugsretlige område har jeg opbygget et speciale.

Jeg har således gennem mange år rådgivet landmænd om de særlige udfordringer dette erhverv står over for.

Yderligere har jeg gennem en årrække undervist advokatkollegaer i anvendelsen af Landbrugsloven, og jeg er formand for Danske Landbrugsadvokater.


Jeg er medlem af

Mine seneste blogs

Ny lov giver nye muligheder for erhvervslivet på landet

Folketinget har vedtaget nye regler for bl.a. anvendelse af overflødiggjorte bygninger i landzonen. Reglerne medfører, at bygningerne kan tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og indretning af bolig, samt lager- og kontorformål m.v. uden landzonetilladelse. Ligeledes medfører de nye regler, at helårshuse i landzone kan udvides til 500 m2 uden landzonetilladelse.
Af Kim Mouritsen Advokat

Ejere af bygninger på lejet grund skal sikre deres ret til at have bygningen stående

Hvis du ejer et sommerhus, en vindmølle eller anden bygning på lejet grund, skal du sikre din ret til at have bygningen stående på grunden. Dette gøres ved tinglysning af en lejeaftale.
Af Kim Mouritsen Advokat

Dansk landbrug – generationsskifte på vej

Stigende svine- og mælkepriser har fået landmændene til at tro på fremtiden igen, og selv flere af landets banker er begyndt at tænke positivt om fremtiden for erhvervet. Meget tyder på, at landbrugserhvervet er ved at kunne se enden på en lang årrække med røde tal, og et stort ophobet behov for generationsskifte i erhvervet kan begynde.
Af Kim Mouritsen Advokat