Advokat Kim Mouritsen

Kim Mouritsen

Advokat


Ret&Råd Grønbæk & Huuse Afdelingen i Randers
Østervold 20, 3. sal
8900 Randers
+45 89 15 25 00


Faglig profil:

Jeg er specialiseret inden for landbrugsret og handel med vindmøller. Jeg arbejder således primært med køb/sag af landbrugsejendomme og vindmøller, forpagtning, generationsskifte, selskabsstiftelse og konkurs/rekonstruktion. 

Bestalling og møderet:

Beskikkelse i 2009

Uddannelse:

Cand.jur. fra Århus Universitet 2005

Andet:

Underviser advokater, advokatsekretærer, sagsbehandlere mv. indenfor Landbrugsret.

Hverv:

Formand for Danske Landbrugsadvokater.

Medlem af Gældsstyrelsens advokatpanel.

Medlemsskaber:

Læs mere om Ret&Råd Randers.

Jeg er medlem af

Mine seneste artikler

Få tjek på bopælspligten

Køber du en ejendom på landet, har du pligt til at sørge for at ejendommen er beboet. Et politisk ønske om at fastholde lidt liv på landet afspejler sig således fortsat i den danske landbrugslov.
Af Kim Mouritsen Advokat

Minksagen: Ekspropriation er ikke nødvendigvis fuld erstatning

Når engang regeringen har fået sit lovgrundlag i orden for den forestående udryddelse af danske mink, kommer det store opgør om fuld erstatning.
Af Kim Mouritsen Advokat

Har I sikret hinanden i tilfælde af død i jeres ejerkreds?

Kan du som virksomhedsejer sikre dig i tilfælde af din medejers død? Den 26. juni 2019 har Landsskatteretten offentliggjort et bindende svar vedrørende overdragelse af aktier i forbindelse med dødsfald i ejerkredsen.
Af Kim Mouritsen Advokat