Advokat Kim Mouritsen

Kim Mouritsen

Advokat


Ret&Råd Grønbæk & Huuse Afdelingen i Randers
Østervold 20, 3. sal
8900 Randers
+45 89 15 25 00


Faglig profil:

Jeg er specialiseret inden for landbrugsret og handel med vindmøller. Jeg arbejder således primært med køb/sag af landbrugsejendomme og vindmøller, forpagtning, generationsskifte, selskabsstiftelse og konkurs/rekonstruktion. 

Bestalling og møderet:

Beskikkelse i 2009

Uddannelse:

Cand.jur. fra Århus Universitet 2005

Andet:

Underviser advokater, advokatsekretærer, sagsbehandlere mv. indenfor Landbrugsret.

Hverv:

Formand for Danske Landbrugsadvokater.

Medlem af Gældsstyrelsens advokatpanel.

Medlemsskaber:

Læs mere om Ret&Råd Randers.

Jeg er medlem af

Mine seneste artikler

Minksagen: Ekspropriation er ikke nødvendigvis fuld erstatning

Når engang regeringen har fået sit lovgrundlag i orden for den forestående udryddelse af danske mink, kommer det store opgør om fuld erstatning.
Af Kim Mouritsen Advokat

Har I sikret hinanden i tilfælde af død i jeres ejerkreds?

Kan du som virksomhedsejer sikre dig i tilfælde af din medejers død? Den 26. juni 2019 har Landsskatteretten offentliggjort et bindende svar vedrørende overdragelse af aktier i forbindelse med dødsfald i ejerkredsen.
Af Kim Mouritsen Advokat

Lejeaftaler over fast ejendom kan være på mere end 30 år!

At en lejeaftale kan have en løbetid på mere end 30 år, er fastslået ved dom af Højesteret. Læs mere om dommen og udstykningsloven i denne artikel.
Af Kim Mouritsen Advokat