Advokat Jette Jessen

Jette Jessen

Advokat (H)


Ret&Råd Advokater Hinnerup Syd Bogøvej 15
8382 Hinnerup
+45 87 64 11 12

E-mail: jette-jessen@ret-raad.dk Mobil: +45 20 77 94 64 Telefon: +45 87 64 11 17

Faglig profil:

Jeg har været advokat i Hinnerup siden 1990, og jeg har i årenes løb beskæftiget mig meget bredt med alle typer advokatopgaver. 

De seneste 5-10 år har jeg særligt fokuseret på rådgivning af private i famlieretlige spørgsmål som testamente, ægtepagter, gaver, fuldmagter, lån og overdragelse af fast ejendom mellem familiemedlemmer. Jeg beskæftiger mig også meget med arveretlige spørgsmål, dødsbobehandling, personskadeerstatning separation, skilsmisse og samvær.

Jeg er udpeget som bobehandler ved skifteretten i Randers. Det betyder, at jeg gennemfører selve skiftet for ægtefæller, som indbringer en bodelingssag for skifteretten, og løser/afgør de uenigheder, der måtte være i forbindelse hermed.

I stigende omfang har jeg bistået arvinger med at håndtere dødsboer. Det omfatter juridisk rådgivning om arveforhold, som fortolkning af testamenter, salg af boets aktiver, indsendelse af opgørelser og erklæringer til skifteret og skat. Jeg sikrer naturligvis også, at den afsluttende arvefordeling foregår korrekt.

Endelig har jeg altid haft stor interesse i at føre retssager ved alle instanser. Jeg har derfor løbende en række sager for både virksomheder og privatpersoner. Sagerne er typisk om erstatning, kontraktopfyldelse eller misligholdelse og lignende.

Jeg er medlem af

Mine seneste artikler

Fremtidsfuldmagt

Er det et spørgsmål om spådom og krystalkugler? Nej, det er faktisk et spørgsmål om juridisk sund fornuft.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Når børn skal arve

I Danmark skal børn skal være fyldt 13 år før de må påtage sig et lønnet fritidsjob. Den indtægt, de modtager herfra, kan de som udgangspunkt selv bestemme over – i hvert tilfælde fra de fylder 15 år.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Kan et uskiftet bo misbruges?

I Danmark har ægtefæller en helt unik arvemæssig rettighed, som ikke kendes i andre lande bortset fra Norge og Island. Den går ud på, at når den første af ægtefællerne dør, så kan den længstlevende vælge at overtage boet som uskiftet – vi siger, at længstlevende sidder i uskiftet bo.
Af Jette Jessen Advokat (H)