Advokat Jette Jessen Advokat Jette Jessen

Jette Jessen

Advokat (H)


Ret&Råd Hinnerup Syd Bogøvej 15
8382 Hinnerup
+45 87 64 11 12

E-mail: jette-jessen@ret-raad.dk Mobil: +45 20 77 94 64 Telefon: +45 87 64 11 17

Faglig profil:

Jeg har været advokat i Hinnerup siden 1990, og jeg har i årenes løb beskæftiget mig meget bredt med alle typer advokatopgaver. 

De seneste 5-10 år har jeg særligt fokuseret på rådgivning af private i famlieretlige spørgsmål som testamente, ægtepagter, gaver, fuldmagter, lån og overdragelse af fast ejendom mellem familiemedlemmer. Jeg beskæftiger mig også meget med arveretlige spørgsmål, dødsbobehandling, personskadeerstatning separation, skilsmisse og samvær.

Jeg er udpeget som bobehandler ved skifteretten i Randers. Det betyder, at jeg gennemfører selve skiftet for ægtefæller, som indbringer en bodelingssag for skifteretten, og løser/afgør de uenigheder, der måtte være i forbindelse hermed.

I stigende omfang har jeg bistået arvinger med at håndtere dødsboer. Det omfatter juridisk rådgivning om arveforhold, som fortolkning af testamenter, salg af boets aktiver, indsendelse af opgørelser og erklæringer til skifteret og skat. Jeg sikrer naturligvis også, at den afsluttende arvefordeling foregår korrekt.

Endelig har jeg altid haft stor interesse i at føre retssager ved alle instanser. Jeg har derfor løbende en række sager for både virksomheder og privatpersoner. Sagerne er typisk om erstatning, kontraktopfyldelse eller misligholdelse og lignende.

Jeg er medlem af

Mine seneste blogs

Gaver og jura

En gave er i henhold til juridisk ordbog defineret som, ”det forhold at, giveren overfører en økonomisk fordel til modtageren, som udslag af gavmildhed”. Det vil blandt andet sige, at der ikke forventes at blive ydet nogen modydelse.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Fremtidsfuldmagt

Er det et spørgsmål om spådom og krystalkugler? Nej, det er faktisk et spørgsmål om juridisk sund fornuft.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Udenlandske ægteskaber – hvad skal jeg være opmærksom på?

Vi lever i en globaliseret tid, og det betyder af gode grunde, at stadig flere mennesker forelsker sig i og gifter sig med hinanden på tværs af statsborgerskaber og landegrænser, og det betyder, at mange bosætter sig i andre lande end det land, som de er statsborgere i eller det de blev gift i.
Af Jette Jessen Advokat (H)