Advokat Anne Kjærhus Mortensen

Anne Kjærhus Mortensen

Advokat (L)


Ret&Råd Advokater Grønbæk & Huuse Afdelingen i Århus C
Østergade 27, 2 tv. (indgang via Sallings parkeringshus)
8000 Aarhus C.
+45 89 15 25 00
Ret&Råd Advokater Grønbæk & Huuse Afdelingen i Randers
Østervold 20, 3. sal
8900 Randers
+45 89 15 25 00


Faglig profil:

Jeg er specialiseret inden for familie/arveret, og arbejder således udelukkende med separationer/skilsmisser, bodelinger, oprettelse af testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter, samt dødsbobehandling.

Jeg hjælper også med at oprette fuldmagter og fremtidsfuldmagter. Du kan høre mig fortælle om fremtidsfuldmagter i podcasten Kejserriget (åbner nyt vindue).

Bestalling og møderet

Bestalling i 2009

Møderet for Landsretten i 2011

Uddannelse

Cand. jur fra Århus Universitet 2006

Uddannet mediator i 2012

Andet

Jeg er ekstern lektor på Københavns Universitet i fagene ”Arv&Pension” samt ”Privat generationsskifte” og på Århus universitet i faget ”Dødsboskifteret”. Derudover fungerer jeg som vejleder på bacheloropgaver og specialer i Familie- og arveret, dødsboskifteret og pensionsret.

Jeg underviser advokater, revisorer, dommere mv. inden for familie/arveret og dødsbobehandling.

Desuden er jeg underviser på Danske Advokaters sekretærskole inden for familie/arveret.

Hverv

  • Formand for Ret&Råds servicelinje/arbejdsgruppe for familie-, arveret og dødsbobehandling
  • Med i ekspertpanelet i Børsens Brevkasse og skriver løbende artikler i diverse fagtidsskrifter
  • Medlem af bestyrelsen for Danske Arveretsadvokater

Medlemsskaber

Læs mere på Ret&Råd Århus C og Ret&Råd Randers.

Jeg er medlem af

Mine seneste blogs

Hvordan sikrer man sig mod misbrug, og hvad gør du, hvis du formoder, der finder misbrug sted?

Reglerne om fremtidsfuldmagter har nu været i kraft 2 år, og vi begynder at se de første erfaringer hermed. Dagligt oprettes ca. 60 fremtidsfuldmagter. Foreløbig er omkring 150 fuldmagter sat i kraft i Familieretshuset. Vær opmærksom på risikoen for misbrug.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvad indebærer nyt lovforslag om deling af offentlige børnepenge for dig?

Folketinget indgik den 27. marts 2018 en aftale om ét samlet familieretligt system. En del af denne aftale angår de nye udbetalingsregler for børne- og ungeydelsen. Tanken med lovforslaget er blandt andet at sikre en større ligestilling for fædre og mødre. Ydelsen skal fremover udbetales med halvdelen til hver og ikke kun til barnets mor, hvis forældrene er samboende.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvem modtager dine forsikringer og pensioner ved din død?

Hvordan foregår udbetaling af pension- og forsikringssummer til nærmeste pårørende, når der ikke er livsarvinger efter afdøde og ikke er indsat en begunstiget i pensionerne?
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)
}