Advokat Anne Kjærhus Mortensen

Anne Kjærhus Mortensen

Advokat (L)


Ret&Råd Advokater Grønbæk & Huuse Afdelingen i Århus C
Østergade 27, 2 tv. (indgang via Sallings parkeringshus)
8000 Aarhus C.
+45 89 15 25 00
Ret&Råd Grønbæk & Huuse Afdelingen i Randers
Østervold 20, 3. sal
8900 Randers
+45 89 15 25 00

E-mail: am@ret-raad.dk Krypteret e-mail: postgh@ret-raad.dk Telefon: +45 89 15 25 32 Sekretær: Charlotte Plougmann

Faglig profil:

Jeg er specialiseret inden for familie/arveret, og arbejder således udelukkende med separationer/skilsmisser, bodelinger, oprettelse af testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter, samt dødsbobehandling.

Jeg er autoriseret bobestyrer ved Retten i Århus.

Jeg hjælper også med at oprette fuldmagter og fremtidsfuldmagter. Du kan høre mig fortælle om fremtidsfuldmagter i podcasten Kejserriget (åbner nyt vindue).

Bestalling og møderet

Bestalling i 2009

Møderet for Landsretten i 2011

Uddannelse

Cand. jur fra Århus Universitet 2006

Uddannet mediator i 2012

Andet

Jeg er ekstern lektor på Københavns Universitet i fagene ”Arv&Pension” samt ”Privat generationsskifte” og på Århus universitet i faget ”Dødsboskifteret”. Derudover fungerer jeg som vejleder på bacheloropgaver og specialer i Familie- og arveret, dødsboskifteret og pensionsret.

Jeg underviser advokater, revisorer, dommere mv. inden for familie/arveret og dødsbobehandling.

Desuden er jeg underviser på Danske Advokaters sekretærskole inden for familie/arveret.

Hverv

  • Formand for Ret&Råds servicelinje/arbejdsgruppe for familie-, arveret og dødsbobehandling
  • Med i ekspertpanelet i Børsens Brevkasse og skriver løbende artikler i diverse fagtidsskrifter
  • Medlem af bestyrelsen for Danske Arveretsadvokater

Medlemsskaber

Læs mere på Ret&Råd Århus C og Ret&Råd Randers.

Jeg er medlem af

Mine seneste blogs

Hæfter du, når en anden, f.eks. din samlever, bruger dit NemID?

Højesteret har netop afsagt dom i en sag, hvor en mand brugte sin samlever NemID til at optage lån i banken uden hendes vidende.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Husk gavemomentet, når du generationsskifter

Når du generationsskifter din virksomhed, skal du være opmærksom på reglerne for gavegivning. Ægtefælleloven fra 2018 indførte regler, der var en væsentlig ændring i forhold til tidligere. Gavegiveren kan nu sikre sig, at virksomheden bliver modtagerens særeje selv ved en forholdsmæssig lille gave.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Børne- og ægtefællebidrag som virksomhedsejer

Når størrelsen af børne- og ægtefællebidrag skal fastsættes i forhold til en virksomhedsejer har det betydning, om ejeren af virksomheden har bestemmende indflydelse i selskabet eller ej. Bidragsbetalerens samlede indkomst som lønindkomst, honorarer, aktieudbytte og renteindtægter bliver taget med i beregningen.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)