Hvordan oprettes testamente for enlige med/uden børn?

Som enlig kan det være svært at vide, hvordan reglerne forholder sig ift. testamente. Forholdende ændrer sig afhængig af om du har børn eller ej

Testamente enlig uden børn

Hvordan er dit testamente for enlige? Hvis du er enlig og dør uden at efterlade sig livsarvinger dvs. børn, børnebørn mv., vil arven efter dig ifølge arvingens regler tilfalde dine forældre. Er en af dine forældre afgået ved døden, går dennes del videre til den pågældendes børn, altså dine søskende. Er en af disse afgået ved døden går dennes del videre til dennes børn, altså dine søskendebørn. Efterlader du dig hverken forældre, søskende, søskendebørn mv. vil arven blive fordelt til bedsteforældre, subsidiært disses børn altså din farbror, morbror, moster eller faster. Derefter stopper arvelovens fordelingssystem. Er din nærmeste f.eks. din fætter eller kusine, vil staten arve det, du efterlader dig.

Ønsker du en anden fordeling af arven, bør du oprette testamente. Da du hverken efterlader dig børn, børnebørn mv. eller ægtefælle, kan du bestemme over hele din arv ved testamente.

Er den du ønsker at sikre i den såkaldte ”dyre” afgiftsklasse, bør du overveje at oprette et såkaldt afgiftsbesparende testamente.

Kontakt

Kontakt mig på am@ret-raad.dk eller på www.ret-raad.dk/aarhus c, hvis du har behov for nærmere oplysninger herom.

Ved et afgiftsbesparende testamente kan du dels sikre, at den arving/de arvinger du ønsker at begunstige får et større nettobeløb, dels at en del af de penge der ellers var gået til afgift til staten målrettes en velgørende organisation/forening.

Testamente for enlig med børn

Hvis du er enlig og efterlader dig børn vil børnene arve alt efter dig til lige deling. Har du så behov for at oprette et testamente som enlig?

Der kan være forskellige grunde til alligevel at oprette et testamente i din situation f.eks.:

  • At du ønsker en anden fordeling mellem børnene
  • At du ønsker at sikre dine børnebørn med en del af arven direkte f.eks. for at spare afgift
  • At du ønsker at sikre at den arv dine børn eller børnebørn modtager ikke skal deles, hvis de bliver separeret eller skilt
  • At du ønsker, en bestemt skal modtage et bestemt aktiv f.eks. sommerhuset
  • At du ønsker at båndlægge noget af arven eller
  • At du ønsker at oprette et såkaldt børnetestamente for det tilfælde, at du måtte afgå ved døden før dine børn fylder 18 år.

Læs mere

Du kan læse mere om testamente og arv på Ret&Råds hjemmeside, eller downloade brochuren om arv.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.