Få hjælp af en advokat til din børnesag i Århus

Få hjælp af en advokat til din børnesag. Hos Ret&Råd Århus C er vi specialister inden for behandling af sager om forældremyndighed, bopæl og samvær.

Når du skal skilles eller separeres, melder der sig typisk en masse juridiske spørgsmål, som en advokat kan hjælpe dig med at få besvaret. Et væsentligt punkt er, hvad der skal aftales i forhold til jeres barn/børn:

  • Skal den fælles forældremyndighed fortsat?
  • Hvem skal have bopælen?
  • Hvilken samværsordning skal der aftales?
  • Skal der betales børnebidrag og hvor meget?

Hos Ret&Råd Århus C er vi specialister inden for behandling af sager om forældremyndighed, bopæl og samvær.

Sager om børn kan opstå både i forbindelse med separation/skilsmisse og på et senere tidspunkt, hvor man ønsker at ændre en samværsordning.

Som advokat til forældremyndighed i Århus kan Ret&Råd rådgive dig om, hvad det betyder at der er fælles forældremyndighed, hvilke konsekvenser det har at have bopælen, hvordan du forholder dig i forhold til flytning, hvilke forskellige overvejelser du bør gøre dig i forhold til valg af samværsordning, hvad det betyder, at der er delt bopæl og hvordan du ændrer en allerede indgået aftale om bopæl eller samvær.

Om Ret&Råd Århuc C

Vi kan rådgive dig om, hvordan skilsmissesystemet fungerer, såvel hvordan du forholder dig til behandlingen i Familieretshuset, som i Familieretten og hvad du bør være særlig opmærksom på.

Vi er lokalt forankret i Århus. Alle advokater er uddannet mediatorer og bruger denne tilgang i forbindelse med behandlingen af din børnesag.

Vi er medlem af Danske FamilieadvokaterDanske Arveretsadvokater og Mediatoradvokater.

Har du behov for en drøftelse af din sag så kontakt os på +45 89 15 25 00 eller aarhusc@ret-raad.dk for en uforpligtende vurdering.