Arveretsadvokat i Århus C

Få hjælp til oprettelse af testamente og ægtepagt

Advokat med speciale i arveret

Det er ikke længe siden 3. sæson af ”Arvingerne” rullede over skærmen på den ene tv-kanal og ”Når arven splitter os” på den anden. Som arveretsadvokat i Århus sætter vi stor pris på denne type programmer. Særligt sidstnævnte program viste med al tydelighed, hvad der kan ske, hvis ikke du har fået oprettet et testamente i tide, og dermed ikke har fået fortalt dine arvinger klart og tydeligt, hvad der skal ske med arven efter dig. Årligt oprettes i Danmark alene omkring 30.000 testamenter.

På området for ægtepagter oprettes der væsentlig færre. Dette på trods af, at vi som arveretsadvokat i Århus ved, hvor utroligt vigtigt det er, at der skabes klarhed i forhold til separation/skilsmisse såvel som dødsfald, således der ikke opstår konflikt.

Hos Ret&Råd Århus C er vi specialister i oprettelse af testamente og ægtepagter. I kraft af vores virke som arveretsadvokat i Århus kan vi rådgive dig om din retsstilling, og hvilke muligheder, der er for regulering hhv. ved testamente og ægtepagt herunder: 

I forhold til testamentet:

 • Hvordan sikrer vi den længstlevende ægtefælle, og hvorfor er vi som ægtefæller ikke tilstrækkelig sikret via arveloven?
 • Hvordan sikrer vi en rimelig fordeling, når den længstlevende er død – evt. en fordeling mellem dine og mine børn?
 • Hvordan sikrer man sin samlever, og hvad betyder et udvidet samlevertestamente?
 • Hvem arver mig, hvis jeg ikke efterlader mig ægtefælle eller børn, og hvad er ideen med et såkaldte afgiftsbesparende testamente?
 • Bør mine arvingers arv være særeje, og i bekræftende fald hvilken form?
 • Skal arven båndlægges og hvad kan reguleres i et børnetestamente?
 • I hvilket omfang skal længstlevende kunne ændre testamentet, og i hvilket omfang skal den længstlevende kunne råde i levende live, herunder give gaver?
 • Hvem får mine forsikringer og pensioner?
 • Hvordan opretter man et testamente og hvad koster det?

I forhold til fremtidsfuldmagt:

 • Hvem skal være fuldmægtig? Skal der være en eller flere fuldmægtige? Skal der være subsidiære fuldmægtige?
 • Hvorfor indsættes et tilsyn og bør jeg gøre dette?
 • Hvad skal rammerne for fuldmagten være?
 • Hvordan træder fuldmagten i kraft?
 • Hvad er alternativet til at lave en fremtidsfuldmagt?
 • Kan et generationsskifte sikres gennem et fuldmagt?
 • Hvordan opretter man en fremtidsfuldmagt og hvad koster det?

I forhold til ægtepagt:

 • Hvilke former for særeje findes og hvilke bør vælges?
 • Hvordan sikres virksomheden eller det sommerhus man har modtaget i arv?
 • Kan ægtefællens gæld fra tidligere forhold laves til særeje?
 • Hvad kan man aftale i forhold til pensioner?
 • Hvordan opretter man en ægtepagt?
 • Hvad koster det at lave en ægtepagt?

Ret&Råd Århus C

Som arveretsadvokat i Århus er Ret&Råd Advokater Grønbæk & Huuse medlem Danske Familieadvokater og Danske Arveretsadvokater.

Ret&Råd Århus C er lokalt forankret i Århus, men vores arveretsadvokater bistår kunder med at oprette testamente og ægtepagter i hele landet. Vi hjælper også med at lave din fuldmagt eller fremtidsfuldmagt. 

Hør advokat Anne Kjærhus Mortensen fortælle om, hvad en fremtidsfuldmagt er i podcasten Kejserriget (åbner nyt vindue).

Ring os op på +45 89 15 25 00 eller send en mail til aarhusc@ret-raad.dk for en uforpligtende drøftelse, hvis du har spørgsmål til vores arveretsadvokater i Århus.