Jette Jessen

Advokat (H)
Ret & Råd Hinnerup v./ Jette Jessen Jette Jessen, CVR 38236830
CVR 38236830
Advokat (H) hos

Faglig profil:

Jeg har været advokat i Hinnerup siden 1990, og jeg har i årenes løb beskæftiget mig meget bredt med alle typer advokatopgaver. 

De seneste 10-15 år har jeg særligt fokuseret på rådgivning af private i familieretlige spørgsmål som testamente, ægtepagter, gaver, fuldmagter, lån og overdragelse af fast ejendom mellem familiemedlemmer. Jeg beskæftiger mig også meget med arveretlige spørgsmål, dødsbobehandling, personskadeerstatning separation, skilsmisse og samvær.

Jeg er udpeget som bobehandler ved skifteretten i Randers. Det betyder, at jeg gennemfører selve skiftet for ægtefæller, som indbringer en bodelingssag for skifteretten, og løser/afgør de uenigheder, der måtte være i forbindelse hermed.

I stigende omfang har jeg bistået arvinger med at håndtere dødsboer. Det omfatter juridisk rådgivning om arveforhold, som fortolkning af testamenter, salg af boets aktiver, indsendelse af opgørelser og erklæringer til skifteret og skat. Jeg sikrer naturligvis også, at den afsluttende arvefordeling foregår korrekt.

Endelig har jeg altid haft stor interesse i at føre retssager ved alle instanser. Jeg har derfor løbende en række sager for både virksomheder og privatpersoner. Sagerne er typisk om erstatning, kontraktopfyldelse eller misligholdelse og lignende.

Hør mig fortælle om erhvervsevnetab her:

Hør mig fortælle om retssager her:

Jeg er medlem af