Hjælpepakke: Lønkompensation til private virksomheder, der står til at skulle hjemsende medarbejdere

Grundet coronakrisen i Danmark har regeringen og arbejdsmarkedets parter vedaget en hjælpepakke til det private arbejdsmarked med lønkompensation til arbejdsgiverne. Lønkompensationen er tiltænkt de virksomheder, som står over for at skulle afskedige medarbejdere, fordi der ikke er arbejde til dem. Ordningen har virkning fra den 9. marts og tre måneder frem. Ordningen forlænges nu til den 29. august.

Vær opmærksom på, at de hjælpepakker, som omtales i artiklerne, alle er udfaset senest med udgangen af august 2020. I stedet har folketinget vedtaget en række stimuli-initiativer såsom førtidig udbetaling af danskernes feriepenge.

Trepartsaftale om midlertidig lønkompensation forlænget til 29. august

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er den 5. juni 2020 blevet enige om at forlænge den midlertidige lønkompensationsordning, så den gælder frem til og med 29. august. Med ordningen kan lønmodtagere beholde job og løn i stedet for at risikere en fyreseddel.

Virksomhederne skal genansøge om forlængelse for perioden hos Erhvervsstyrelsen.

Styrkelse af lønkompensationsordningen – satserne hæves til 30.000 kr.

Der er den 30. marts indgået en ny aftale mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen om en justering af lønkompensationsordningen, så satserne hæves fra 23.000 kr. til 30.000 kr.

Det betyder, at de arbejdsgivere, som står over for større afskedigelser, men i stedet for vælger at gøre brug af den midlertidige lønkompensationsordning og sender medarbejderne hjem med fuld løn, nu kan få op til 30.000 kr. pr. medarbejder pr. måned i lønkompensation fra staten mod tidligere 23.000/26.000. Den nye sats gælder for både funktionærer og ikke-funktionærer og gælder med tilbagevirkende kraft til den 9. marts 2020.
 
Forhøjelsen af satserne kommer lige inden månedsskiftet og gøres i et forsøg på at holde hånden under endnu flere arbejdspladser, så virksomhederne undlader at afskedige deres medarbejdere. Især forsøger man nu at få flere kontorarbejdspladser, hvor lønniveauet er lidt højere, med i ordningen, så afskedigelser kan undgås. Arbejdsmarkedets parter udtrykker, at man med forhøjelsen af satserne også håber, at nogle af de afskedigelser, som allerede er afgivet, vil kunne trækkes tilbage.

Lønkompensationsordningen forudsætter stadig, at medarbejderne sendes helt hjem og ikke arbejder delvist. Lønkompensationsordningen kan fortsat kombineres med en lokalt aftalt lønnedgang.
 
Ret&Råd Advokater følger regeringens initiativer og lovarbejdet med de forskellige hjælpepakker til virksomhederne tæt og sidder klar til at hjælpe virksomhederne.

Eksempler på lønkompensation

Lønkompensation

Vi har lavet et overblik over statens lønkompensationsordning. Find vores ensides guide om lønkompensation her.

Om lønkompensationsordningen

Følgerne af coronakrisen på det danske arbejdsmarked er ikke til at tage fejl af. Mange virksomheder må lukke helt eller delvist. Nogle virksomheder er tvangslukket, andre har mistet så stor en omsætning, at de lukker hele virksomheden eller dele af den for en periode. Nogle virksomheder bliver tvunget til helt at dreje nøglen om. I alle tilfælde betyder det en voldsom mangel på arbejde og dermed behov for afskedigelser. 

For at undgå masseafskedigelser har regeringen på baggrund af forhandling med arbejdsmarkedets parter lanceret en midlertidig lønkompensationsordning, som gør det muligt for virksomhederne at hjemsende medarbejderne med fuld løn i stedet for at skulle afskedige.

Lovforslaget blev fremsat den 19. marts 2020, og ordningen blev vedtaget ved lov den 24. marts 2020. Læs mere på Folketingets hjemmeside, ft.dk. De nærmere betingelser for ordningen er fastsat i bekendtgørelse af 25. marts 2020 fra Erhvervsstyrelsen, og kan læses på retsinformation.dk. Find også en vejledning på indberet.virk.dk

Ordningen indeholder følgende elementer:

 • Ordningen gælder for lønmodtagere på alle private virksomheder.
 • Ordningen gælder virksomheden, som står over for at skulle varsle afskedigelser for mindst 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte (opgøres efter cpr.nr. og ikke efter årsværk).
 • Staten betaler en lønkompensation til virksomheden på 75% af den enkelte medarbejders løn, dog maksimalt 30.000* kr. pr. måned. Gælder for funktionærer**.
 • For ikke-funktionærer** udgør lønkompensationen 90%, dog maksimalt også 30.000* kr. pr. måned.
 • Virksomheden kan (som ordningen er nu) højest få lønkompensation i tre måneder fra den 9. marts til 9. juni 2020.
 • Virksomheder, som har afskediget eller kommer til at afskedige medarbejdere den 9. marts 2020, kan indtræde i ordningen, selv om der er sket afskedigelser. Virksomheden må IKKE varsle afskedigelser eller afskedige medarbejdere af økonomiske årsager, så længe man anvender ordningen. 
 • Det er muligt for virksomheden at træde ud af ordningen, hvis virksomheden ser sig nødsaget til at foretage afskedigelser på et senere tidspunkt. I så tilfælde mister virksomheden IKKE den lønkompensation, staten allerede har givet. 
 • Det er muligt for virksomheden at træde ind i ordningen nårsomhelst i perioden.
 • Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i løbet af lønkompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie og/eller afspadsering til gode, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes feriedage fra det ny ferieår.
 • Antallet af de dage, hvor medarbejderen ikke får løn under hjemsendelsen, men hvor medarbejderen i stedet skal holde ferie eller anden opsparet frihed, skal opgøres forholdsmæssigt i forhold til hjemsendelsesperiodens længde. 
 • Medarbejderne må ikke arbejde i hjemsendelsesperioden. 
 • NYT: Det vil være muligt at kombinere lønkompensation med aftalt lønnedgang. Et flertal af medarbejderne skal i så fald være enige om en sådan kombination, hvis den skal kunne lade sig gøre. 
 • Medarbejdere, som omfattes af både lønkompensation og lønnedgang, skal ikke afgive en uges ferie i hjemsendelsesperioden. 

*Beløbet er et bruttobeløb, der dækker den fulde løn, dvs. løn inklusive tillæg, pension, feriegodtgørelse ferietillæg osv.

**Afgørende for de 75% hhv. 90% dækning er ikke, om medarbejderen er timelønnet, men om medarbejderen er funktionær eller ikke-funktionær.

Eksempel 1: Restaurant
En restaurant med 19 ansatte (ikke-funktionærer)  forventer hjemsende de ansatte som følge af corona-virus. De ansatte har en månedsløn på 25.000 kr.I dette tilfælde får virksomheden 22.500 kr. i lønkompensation fra staten pr. medarbejder, den hjemsender, svarende til 90 % af medarbejderens løn. Virksomheden betaler selv de resterende 2.500 kr. pr. medarbejder. Medarbejderen fastholder sit job og får fortsat sin oprindelige månedsløn på 25.000 kr. I tilknytning til kompensationsperioden skal medarbejderen afholde fem feriedage. Kompensationen strækker sig højest over 3 måneder.

Eksempel 2: Tøjkæde
En tøjkæde med 500 ansatte (funktionærer)  forventer at varsle fyringer og hjemsender 60 ansatte som følge af corona-virus. De ansatte har en månedsløn på 25.000 kr. I dette tilfælde får arbejdsgiveren 20.000 kr. i lønkompensation fra staten pr. medarbejder svarende til den maksimale lønkompensation på 75%. Virksomheden betaler selv de resterende 5.000 kr. pr. medarbejder. Medarbejderen fastholder sit job og får fortsat sin oprindelige månedsløn på 25.000 kr. I tilknytning til kompensationsperioden skal medarbejderen afholde fem feriedage. Kompensationen strækker sig højest over 3 måneder.

Eksempel 3: Konsulentvirksomhed
En konsulentvirksomhed med 20 højtlønnede ansatte (funktionærer) hjemsender de ansatte som følge af corona-virus. De ansatte har en månedsløn på 50.000 kr.I dette tilfælde får virksomheden 30.000 kr. i lønkompensation fra staten pr. medarbejder, den hjemsender og betaler selv de resterende 20.000 kr. pr. medarbejder. Medarbejderen fastholder sit job og får fortsat sin oprindelige månedsløn på 50.000 kr. I tilknytning til kompensationsperioden skal medarbejderen afholde fem feriedage. Kompensationen strækker sig højest over 3 måneder

Der findes yderligere information på Finansministeriets hjemmeside
 

Lønkompensation finansministeriet

Billede fra https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/trepartsaftale-skal-hjaelpe-loenmodtagere

Ansøgning og udbetaling

Ønsker virksomheden at ansøge om lønkompensation, sker det på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal, virksomhedsguiden.dk, direkte link til ansøgning her. Erhvervsstyrelsen har åbnet for ansøgninger den 25. marts 2020 og påbegynder de første udbetalinger i ugen efter.

Er virksomheden tvangslukket, og har brug for kompensation? Læs mere i vores artikel “Er din virksomhed tvangslukket pga. coronakrisen?“. Er virksomheden IKKE tvangslukket, men har I omsætningsnedgang på min. 40%? Læs om jeres kompensationsmuligheder i vores artikel “Har virksomheden omsætningsnedgang pga. coronakrisen?“. Regeringen er også kommet med en hjælpepakke til små- og enkeltmandsvirksomheder, der giver små selvstændige mulighed for at få op til 26.000 kr. månedligt i kompensation. Læs mere i denne artikel.
Vær opmærksom på, at virksomhederne ikke kan få dækket de samme omkostninger fra øvrige støtteordninger indført som følge af COVID-19. F.eks. kan virksomheden ikke få dækket lønomkostninger både gennem lønkompensation og kompensationsordning for faste udgifter.

Hvis du som virksomhedsejer overvejer at gøre brug af lønkompensationsordningen, skal du afgøre, om du har råd til at betale de sidste 10-25% af lønudgifterne, mens medarbejderne er hjemsendt. Der findes også den mulighed at indgå en aftale med dine medarbejdere om en midlertidig arbejdsfordeling, hvor dine ansatte går ned i tid/løn og får supplerende dagpenge. Læs mere i vores artikelCoronakrisen: Arbejdsfordeling gøres mere fleksibel“. Læs også her om, hvilke tiltag virksomheden ellers kan foretage over for medarbejderne.

Ret&Råd er klar til at rådgive

Ret&Råds erhvervsadvokater sidder klar til at hjælpe virksomhederne i denne svære situation. Vi kan hjælpe med at regne på, om det kan betale sig at gøre brug af den midlertidige lønkompensation. Vi kan også hjælpe med andre spørgsmål vedrørende håndteringen af de ansatte, betalingsaftaler, udfordringer med eksisterende kontrakter, spørgsmål i forbindelse med manglende leverancer, aftaler med banken osv.

Ring eller skriv til din lokale erhvervsadvokat for et godt råd og en uforpligtende vurdering af din sag.

Denne artikel er skrevet af advokat Nicholas Ørum Keller ved Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve. Nicholas kan kontaktes på tlf. +45 46 30 46 82 eller mail nik@ret-raad.dk.

Læs flere af vores artikler om de juridiske aspekter ved coronakrisen.

Regeringen er også kommet med en hjælpepakke til små- og enkeltmandsvirksomheder, der giver små selvstændige mulighed for at få op til 26.000 kr. månedligt i kompensation. Læs mere i denne artikel.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.