Separat kloakering – har det noget med mig og min bolig at gøre?

I henhold til Miljølovens § 30 og spildevandsvejledningen (punkt 5.5.2) kan kommunerne kræve, at spildevand fra husholdning og regnvand skal løbe i hver sin kloakledning, og at grundejerne selv skal afholde udgift forbundet hermed for arbejdet på egen grund.

Mange nybyggede områder har i dag en sådan separat kloakering, men ca. halvdelen af kloakerede områder har et fælles kloaksystem, så der er tale om en stor samlet udgift for grundejerne i disse områder – og for kommunerne, der skal bekoste udskiftning af de gamle fælleskloakledninger med to nye ledninger og 2 nye stikledninger frem til skel. Grundejerne skal så betale stikledninger på egen grund ud til skel. – Prisen vil afhænge af, hvordan huset er placeret på grunden, hvordan eksisterende ledningerne ligger m.m. og vil svinge mellem ca. 10.000 – 100.000 kr. På nogle grunde vil det være muligt at vælge en – formentlig – billigere løsning, nemlig at lede regnvand væk inde på egen grund ved etablering af en faskine. Det kaldes lokal afledning af regnvand (LAR).

Hvordan ved jeg, om ejendommen har separat kloakering?

I kommunernes spildevandsplaner kan man undersøge, om en bestemt ejendom allerede har etableret separat kloakering, eller om den ligger i et område med planer herom. I spildevandsplanen oplyses også, hvornår kloakeringen forventes gennemført.

Årsagen til kravet om separat kloakering skal bl.a. findes i de mere hyppige regnskyl vi har oplevet i de senere år og i et hensyn til miljøet, men også i at befolkningen er vokset, siden de første områder blev kloakeret. Så der er langt mere spildevand, der skal afledes i dag end for 50-60 år siden. Separat kloakering vil hindre, at en blanding af spildevand og regnvand kan udledes i åer, søer og vandløb ved kraftigt regnvejr og dermed overbelastning af kloakledninger og rensningsanlæg. Den nye kloakering vil også mindske risikoen for at kældre oversvømmes med blandet spildevand og regnvand.

Kan jeg selv udføre arbejdet?

Arbejdet med kloakker og kloakbrønde skal udføres af en autoriseret kloakmester. En faskine kan udføres at uprofessionelle, men kontakt kommunen inden arbejdet påbegyndes.

Nogle steder er der lang tid til at indrette sig efter ændringerne. Jeg har set perioder helt frem til 2080. Men på et tidspunkt vil alle husstande i DK blive pålagt separat kloakering.

Læs også brochuren Køberguide og Køberinformation.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.