Uskiftet bo

Når din ægtefælle dør, kan du vælge at sidde i uskiftet bo, hvis betingelserne herfor opfyldes. Uskiftet bo er dog ikke altid den bedste løsning. Bliv klogere på fordele og ulemper ved uskiftet bo.

Vil du vide mere om dødsbobehandling? Læs mere om dødsbobehandling og andre former for skifte på vores hjemmeside.

Hvad betyder det at sidde i uskiftet bo?

Hvis du som efterlevende ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo, indebærer det, at du indtræder i alle din afdøde ægtefælles rettidigheder og forpligtelser. Der sker således ikke noget egentlig skifte; du overtager blot afdødes ”position”.

Der skal derfor heller ikke udredes nogen arv til livsarvinger (dvs. børn, børnebørn etc.) mv.

Betingelser for at sidde i uskiftet bo

For at kunne sidde i uskiftet bo, er der en række betingelser, som skal være opfyldt:

  1. Det er kun muligt at sidde i uskiftet bo med delingsformue.
  2. Der er kun en egentlig ret til at sidde i uskiftet bo med fælles livsarvinger. Førstafdødes særbørn skal samtykke. Dette kan eventuelt ske ved et forhåndssamtykke i forbindelse med oprettelse af testamente. Det er ikke et krav, at man sidder i uskiftet bo med alle børnene, man kan godt skifte med nogle og sidde i uskiftet bo med andre: man kan ikke sidde i uskiftet bo med særbørn.
  3. Længstlevende må ikke være under konkurs og skal kunne opfylde sine forpligtelser efterhånden som disse forfalder (det såkaldte solvenskrav) 
  4. Længstlevende må ikke være umyndig f.eks. taget under værgemål.

Fordele og ulemper ved uskiftet bo

Hvis din ægtefælle dør, og I kun har fælles børn og ikke har særeje, så har du ret til at sidde i uskiftet bo.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil hensidde i uskiftet bo? 

Hvis du ønsker at sidde i uskiftet bo, skal du udfylde den blanket på www.domstol.dk, der hedder ”anmodning om hensidden i uskiftet bo”. 
Blanketten sendes til Skifteretten sammen med en formueopgørelse (en opgørelse pr. dødsdagen) og 750 kr. til betaling af retsafgift.

I forbindelse med boets udlevering til hensidden i uskiftet bo skal der indrykkes proklama i statstidende. Dette hænger sammen med, at du som efterlevende ægtefælle overtager førstafdødes forpligtelser, og det således er afgørende, at du er klar over, hvilke gældsforpligtelser din afdøde ægtefælle havde.

Ulemper ved at sidde i uskiftet bo

Som det fremgår ovenfor bliver du, ved at sidde i uskiftet bo personligt ansvarlig for alle de gældsforpligtelser din afdøde ægtefælle havde.

Endvidere indtræder du i afdødes skattemæssige stilling (det er dog ikke absolut en ulempe, det kan også være en fordel, men det må undersøges).

Du er desuden underlagt en begrænset rådighed, hvis du vælger at sidde i uskiftet bo. Du råder som ejer, men du må ikke ”misbruge” det uskiftede bo.

Du har også en begrænset testationskompetence, idet du alene ved testamente kan råde over halvdelen af boet.

En beslutning om uskiftet bo binder, således at man ikke kan ”gå tilbage”, men alene efterfølgende skifte det uskiftede bo. Beslutning om uskiftet bo kræver derfor nøje overvejelse.

Endelig betyder det, at hvis du ønsker at indgå nyt ægteskab, skal boet skiftes.