Hvad indebærer nyt lovforslag om deling af offentlige børnepenge for dig?

Folketinget indgik den 27. marts 2018 en aftale om ét samlet familieretligt system. En del af denne aftale angår de nye udbetalingsregler for børne- og ungeydelsen. Tanken med lovforslaget er blandt andet at sikre en større ligestilling for fædre og mødre. Ydelsen skal fremover udbetales med halvdelen til hver og ikke kun til barnets mor, hvis forældrene er samboende.

NB 20. august 2019, lovforslaget er bortfaldet.

Af Anne Kjærhus Mortensen, Advokat Ret&Råd Århus C.

I april 2019 er der fremsat lovforslag om fordeling af børne- og ungeydelsen med forventet ikrafttræden ved årsskiftet 2020. I dag er udgangspunktet, at børne- og ungeydelsen udbetales til barnets moder, når forældrene er samboende. Hvis parterne ikke er samboende udbetales midlerne til bopælsforælder.

Udover at sikre en større ligestilling for fædre og mødre vil det nye lovforslag styrke samværsforælderens økonomiske position i de tilfælde, hvor parterne ikke bor sammen. Ønsket er endelig at opnå et mere enkelt system i tråd med de tanker, der ligger bad det nye skilsmissesystem, der trådte i kraft 1. april 2019.

Lovforslagets indhold

I lovforslaget er der med inspiration fra de svenske regler lagt op til et udgangspunkt (ved fælles forældremyndighed), hvor ydelsen fremover skal udbetales til forældrene med halvdelen til hver – dette uanset om de er samlevende eller ej.

Der er dog lagt op at i tilfælde, hvor der er fælles forældremyndighed, vil ydelsen fortsat blive udtalt fuldt ud til den ene forælder i fald forældrene er enige om det, eller i fald den ene forælder dokumenterer, at barnet opholder sig minimum 9 ud af 14 dage hos denne. Det er imidlertid den forælder, som ønsker at fravige udgangspunktet om ligedeling, der aktivt skal anmode om, at udbetalingen ændres.

Anmodningen skal indsendes til Udbetaling Danmark, og der skal medsendes dokumentation for samværsordningen.

I fald én af parterne har forældremyndigheden alene vil hele ydelsen fortsat blive udbetalt denne.

Har du spørgsmål af nogen art til lovforslaget eller til sager om forældremyndighed, bopæl og samvær i øvrigt så kontakt din lokale Ret&Råd familieretsadvokat.

Spørgsmål omkring samvær og forældremyndighed? Kontakt din lokale Ret&Råd Advokat

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.