Bopæl

Når man har børn sammen og vælger at gå hver til sit, er én af de ting, man skal tage stilling til – og som kan vække store følelser i begge parter – spørgsmålet om, hvor børnenes bopæl skal være i fremtiden.

Når man har børn sammen og vælger at gå fra hinanden, skal man bl.a. tage stilling til, hvem af parterne der skal være bopælsforælder, eller om der skal være delt bopæl. Før denne beslutning træffes, er det vigtigt at sætte sig ind i, hvad det vil sige at være bopælsforælder eller have delt bopæl, og hvordan dette kan ændres, hvis det skulle blive nødvendigt.

Hvad betyder det at være bopælsforælder?

Hvis barnet har adresse hos den ene forælder, er det denne forælder, som betegnes bopælsforælder, og som kan træffe beslutninger omkring barnets sædvanlige forhold.

Barnet skal som minimum opholde sig halvdelen af tiden hos bopælsforælderen.

Den forælder, som ikke er bopælsforælder, skal enten aftale samvær med bopælsforælderen eller bede Familieretshuset om at få fastsat samvær.

Som bopælsforælder kan du bestemme følgende forhold:

  • Direkte daglig omsorg
  • Valg af daginstitution
  • Fritidsaktiviteter
  • Flytning indenlands
  • Skolepsykolog
  • Børnesagkyndig rådgivning

Det er altså dig som bopælsforælder, der er den primære omsorgsperson for barnet, og således også den af forældrene, som sørger for tandlæge, læge osv.

Selv om du som bopælsforælder har ret til at vælge, hvor barnet skal bo, skal du være opmærksom på, at der er et krav om, at du skal varsle en flytning til den anden forælder senest 6 uger før flytningen.

Ændring af barnets bopælsadresse

Hvis du er samværsforælder, kan der være omstændigheder, der gør, at du synes, at barnets bopæl skal ændres, så du fremover bliver bopælsforælder.

Det kan f.eks. være, hvis barnet giver udtryk for at ville bo hos dig, eller at den anden forælder ikke magter at løfte opgaven som bopælsforælder.

Der kan også være tale om at bopælsforælderen vil flytte, og at flytningen betyder, at barnet skal skifte skole, mens bopæl hos dig vil betyde, at barnet vil kunne blive i nærmiljøet.

Oftest har det stor betydning for, om du kan blive bopælsforælder eller ej, hvor meget samvær du har med barnet. Jo mere samvær du har, jo større mulighed har du for at blive bopælsforælder.

Hvis du ønsker at ansøge om ændring af bopæl, skal du gå ind på Familieretshusets hjemmeside  og der udfylde ansøgningen digitalt.

Når Familieretshuset har modtaget ansøgningen, vil sagen blive screenet af Familieretshuset, som herefter tager stilling til, om sagen skal fortsætte i Familieretshuset, eller om den skal sendes direkte i Familieretten.

Delt bopæl

Muligheden for delt bopæl er for at imødekomme ønsket om anerkendelsen af et ligeværdigt forældreskab. Hvis forældrene er enige, kan de således aftale, at barnet har bopæl hos dem begge – ”delt bopæl”. Samtidig kan forældrene aftale og definere, hvilken geografisk nærhed der for dem er en forudsætning for at have delt bopæl. En sådan aftale kan understøttes af en registrering af en ekstra adresse for barnet i CPR-registret.

Delt bopæl kan umiddelbart lyde som en meget pragmatisk løsning for mange, og i nogle situationer kan det også være en rigtig god idé at aftale delt bopæl. Dog anbefaler Ret&Råd Advokater, at man forud for indgåelse af en aftale om delt bopæl kontakter en advokat, således at man får rådgivning om, hvorvidt der i den konkrete situation er forhold, som gør, at det ikke kan anbefales at aftale delt bopæl.

Konsekvensen ved at have delt bopæl er, at forældrene skal være enige om alle beslutninger vedrørende barnet og ikke kun de væsentlige beslutninger, såsom skolevalg, pasudstedelse og religion. Det er således ikke kun den forælder, som har den primære folkeregisteradresse, der på egen hånd kan beslutte, hvilken daginstitution barnet skal gå i, eller hvor i landet barnet skal bo. Det forudsættes, at forældrene forud for, at barnet af den ene forælder skrives op til en daginstitution, har aftalt, hvilken institution i kommunen barnet skal skrives op til.

Delt bopæl er således alene aktuelt, hvis man har en stærk formodning om, at man som forældre kan blive enige om alt omkring barnet.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.