Er konflikten gået i hårdknude? Prøv retsmægling

Mennesker om bord

Retsmægling eller mediation, som det også hedder, er en effektiv og konstruktiv måde at løse en konflikt på.

Hvornår kan man benytte sig af retsmægling?

I alle retssager er udgangspunktet, at parterne skal tilbydes retsmægling. Parterne skal blot være enige om, at sagen oversendes til retsmægling med henblik på, at parterne selv forsøger at finde en løsning på deres konflikt. Retsmægleren, der har en uddannelse som mediator, vil herefter hurtigt indkalde parterne til et møde, hvor sagen forsøges løst ved mægling. Det vil således ikke forsinke retssagen. Tværtimod vil der være mulighed for, at sagen kan løses langt hurtigere og billigere, end hvis sagen skulle afgøres af en dommer.

Mediation eller mægling kan bruges uanset hvilken konflikt, som parterne måtte have med hinanden, og uanset om det er i private sager eller i erhvervsforhold.

Sådan foregår retsmægling

Når Retten har sendt sagen til retsmægling, indkalder retsmægleren til et møde mellem parterne. Måske tænker du, at det vil være svært for dig at sidde sammen med den anden part i sagen. Måske tænker du, at det vil blive svært at komme frem til en løsning.

Erfaringerne viser imidlertid, at retsmægling som konfliktløsningsmetode er særdeles effektiv, og en meget høj procentandel af alle sager løses gennem forhandlingsprocessen med retsmægler, som upartisk inspirerer parterne til en beskrivelse af problemerne og drøftelse af individuelle løsningsmuligheder.

Gennem dialog og forhandlinger når parterne herefter meget ofte frem til en bedre løsning af konflikten, end hvis sagen var gennemført ved en almindelig retssag. Det skyldes, at parterne har mulighed for at aftale helt andre og mere tilfredsstillende løsninger end det resultat, der vil komme ved en dom – hvor der ofte vil være en taber og en vinder. Det gælder om at gøre kagen større, fremfor blot at dele kagen.

Under selve retsmæglingen

Når retsmæglingen begynder, sker det i en uformel dialog, hvor retsmægleren ved mødets opstart gør klart, at der er tale om en frivillig mediation og at alle oplysninger, der kommer frem under mediationen, er fortrolige og ikke vil kunne bruges ved en evt. senere retssag.

Under mediationen har parterne uformel og fri adgang til at drøfte alle forhold, der kan have betydning for konflikten og ikke kun forhold direkte omkring konflikten. Der er afsat god tid til mødet, så alle facetter af konflikten og forhold i den forbindelse grundigt kan drøftes.

Mediator vil under mødet sikre, at begge parter lytter til hinanden, og at begge parter forstår, at der måske er en anden sandhed, der er lige så rigtig, som den man selv sidder med. En forståelse af den andens situation er ikke det samme, som at man accepterer den andens forklaring, men det er ofte et skridt i den rigtige retning, for at nå til en forståelse af konflikten og en mulighed for at komme nærmere en løsning. Parterne har således under mødet mulighed for at se sagen i et mere nuanceret lys, end da sagen startede.

Parterne indgår selv aftale om løsning af konflikten

Det er parterne selv, der indgår aftalen om løsning af en konflikt. Herved får parterne ejerskab til løsningen, og det er ofte en løsning, som er langt bedre for begge parter, end hvis sagen var overgået til Retten.

Når parterne er nået frem til en aftale, bliver aftalen formuleret og underskrevet. Hvis parterne har egen advokat med, kan advokaterne hjælpe med formuleringerne.

Såfremt mediationen ikke lykkes, vil mediator sende sagen tilbage til Retten, og parterne kan herefter fortsætte retssagen.

Ret&Råd har mange advokater med en mediator uddannelse, herunder advokater der selv arbejder som mediatorer eller retsmæglere.

Har du brug for hjælp? Find din lokale Ret&Råd-advokat, eller læs mere om mediation og konfliktløsning på vores hjemmeside.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.