Hvad koster en mediation?

Udgangspunktet er, at hver part betaler halvdelen af mediators honorar. Andet kan naturligvis aftales mellem parterne, men prisen afhænger af, om det for private eller erhverv.

Langt de fleste mediationer, også kendt som konfliktmæglinger, afsluttes på en enkelt dag. Prisen vil afhænge af, om der er tale om en mediation for private eller for erhverv og byggeri.

For private afsættes typisk 4 timer til mediationen, og timeprisen vil afhænge af den enkelte mediators timepris. For virksomheder vil mediationen typisk vare mere end 4 timer. Du kan tage kontakt til den mediator, du ønsker til sagen og få oplyst timeprisen eller få en fast pris på hele forløbet. Læs mere om mediation i erhvervslivet.

Mediator kræver forud for mediationen indbetaling af et depositum til sikkerhed for honoraret. Størrelsen af det indbetalte depositum fastsættes forud for mediationen af mediator. Størrelsen kan ikke tages som udtryk for størrelsen af de endelige omkostninger.

Øvrige omkostninger knyttet til mediationen

Hver part bærer herudover egne omkostninger ved mediationen, herunder f.eks. egne advokatudgifter ved deltagelse af partsadvokat. Dette naturligvis igen medmindre andet aftales mellem parterne forud for mødet.

Skal der deltage andre end sagens parter, partsadvokater og mediator i forbindelse med mediationen, og er denne deltagelse forbundet med en udgift, aftaler parterne internt forud for mediationen, hvordan denne udgift skal deles.

Mediator hverken dækker eller hæfter for sådanne udgifter.

Retshjælp/fri proces

Der er ikke aktuelt mulighed for at ansøge om fri proces i forbindelse med mediation. Derimod indgår det i nogle retshjælpsforsikringsvilkår, at der ydes retshjælp til mediation. Langt de fleste familieretlige konflikter er imidlertid undtaget. Undersøg nærmere med dit retshjælpsforsikringsselskab, om der er mulighed for det.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.