Retsmægling

meditation og retsmægling

I marts 2003 indledte Danmark en retsmæglingsordning ved fem retsinstanser med fokus på at tilbyde en alternativ tilgang til løsning af civilretlige konflikter gennem retsmægling.

Den 1. marts 2003 blev der iværksat en forsøgsordning med retsmægling ved fem forskellige retter i Danmark. Formålet med forsøgsordningen var at skabe en alternativ fremgangsmåde til løsning af civilretlige tvister. Ideen var, at det var parterne selv, der skulle finde løsningen på deres konflikt. Dette skulle de gøre med hjælp fra en neutral og upartisk retsmægler.

Ideen om at inddrage en retsmægler var dog langt fra ny. Allerede i Christian den 5.s Danske Lov tilbage fra 1683 indgik der en mulighed for at kunne løse tvister mellem parter med et forlig før en eventuel retssag.

Da konklusionen på forsøgsordningen var klar i 2005, blev det tydeligt, at retsmægling havde en lang række fordele. Ordningen påviste nemlig, at knap 70 % af de foretagne retsmæglinger endte med en aftale imellem parterne.

Derfor har Danmark siden april 2008 haft en permanent ordning om retsmægling. I 2022 gennemførte byretterne i alt 560 civile sager med påbegyndt retsmægling, hvoraf 370 blev afsluttet med en aftale mellem parterne – svarende til omkring 66 %.

I dag tilbydes der retsmægling i alle typer af civile sager:

  1. som er anlagt ved by-, lands- eller sø- og handelsretten.  
  2. hvor parterne er enige om at prøve retsmægling
  3. hvor retten har vurderet sagen egnet til retsmægling
  4. hvor parterne frit kan indgå aftale vedrørende det omdiskuterede spørgsmål.

Hvad er retsmægling egentligt?

Retsmægling er et frivilligt tilbud om at få en ekstern mægler, der er upartisk, særligt uddannet og udpeget af retten, til at hjælpe parterne i sagen med at finde en løsning på deres konflikt. På den måde undgås det, at sagen ender som en retssag og afsluttes med en endelig dom til fordel for den ene part. Retsmægleren træffer således ikke dom i sagen, men hjælper alene med at finde frem til en løsning som alle parter kan blive enige om og være tilfredse med. Opmærksomheden er ikke rettet mod, hvem der bedst kan bevise sin ret. Opmærksomheden er i stedet rettet mod, hvorfor parterne er blevet uenige, og hvordan de i givet fald kan komme videre derfra og nå til enighed om en varig løsning, som begge parter er tilfredse med.

Eksempel

To søstre er uenige om, hvem af dem der har ret til en appelsin, som de begge ønsker. Moderen spørger ind til, hvad søstrene hver især skal bruge appelsinen til. Den ene søster skal bruge saften til en juice og den anden søster skal bruge skralden til en kage. Frem for at give appelsinen til den ene søster eller at skære appelsinen over i to dele, kan begge søstre nu udnytte hele appelsinen til det de ønsker hver især.

Hvordan foregår retsmægling i praksis?

Retsmægling foregår som en eller flere samtaler mellem retsmægleren og parterne. Retsmæglingsmøderne finder sted i et mæglingslokale ved retten eller på mæglerens kontor. Mæglingen er officielt afsluttet, når parterne bliver enige om en løsning og indgår en aftale herom. Hvis parterne ikke kan blive enige om en løsning, fortsætter sagen ved retten som en almindelig retssag.

Hvorfor retsmægling?

Retsmægling er oftest et billigere, enklere og hurtigere alternativ til en normal retssag. Derudover undgår parterne ofte en skærpelse af konflikten i retten, og de får selv muligheden for at bidrage aktivt til løsningen af konflikten og dermed påvirke indholdet af aftalen. Der tages således hensyn til begge parternes underliggende interesser, behov og ikke mindst fremtid.  

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.