Tina Møller

Tina Møller

Advokat (L)
Ret&Råd Djursland v/ Elin L. Andersen. Enkeltmandsvirksomhed Tina Møller, CVR 36 32 87 62

Faglig profil:

Jeg er uddannet cand.jur ved Aarhus universitet i 2013 og blev ansat som advokatfuldmægtig hos Ret&Råd Djursland i maj 2014. 

Jeg modtog bestalling som advokat i sommeren 2017.

Jeg har en master i erstatnings- og forsikringsret fra 2022.

Jeg yder bistand inden for:

Erstatnings -og Forsikringsret

Jeg hjælper dagligt en lang række skadelidte med at få den erstatning, som de er berettiget til. Jeg bistår både skadelidte i forbindelse med arbejdsskader, patientskader og ulykker (uanset om der er tale om en sag mod ansvarsforsikring eller en ulykkesforsikring)

Fast ejendom

Jeg bistår både køber og sælger i forbindelse med overdragelse af alle former for fast ejendom. Herudover rådgiver jeg også særligt meget omkring mangler ved fast ejendom, herunder sager mod sælger, forsikringsselskaber og/eller håndværkere. 

Civile retssager

Jeg har på trods af min korte tid som advokat oparbejdet en stor erfaring med de processuelle regler og strategiske overvejelser i forbindelse med civile retssager, idet jeg igennem de sidste 7 år har ført en lang række retssager indenfor en bred vifte af emner med sagsgenstande fra 6.000- 6.500.000,- kr. 

Strafferet

Jeg har indenfor de seneste par år været både forsvarer og bistandsadvokat i en lang række straffesager vedr. overgreb på børn, voldtægt, tyveri, vold, trusler, narkotika, spirituskørsel og andre færdselsovertrædelser samt overtrædelser af dyreværnslovgivningen samt skatte og momslovgivningen.

Inkasso 

Jeg er ansvarlig for Ret&Råd Djursland inkassoafdeling, hvor vi hjælper kreditorer med at inddrive betalinger fra deres kunder. Jeg har siden min studietid beskæftiget mig med inkasso og har således kendskab til inkassoprocedurerne.

Øvrigt

Jeg kan endvidere være behjælpelig med udarbejdelse af testamente, fremtidsfuldmagter, samejeoverenskomster, gældsbreve og andre privatretlige dokumenter.

Om min rådgivning

Det er vigtigt for mig, at der er tillid mellem advokat og klient; og jeg sætter altid en ære i at kombinere juraen med sund fornuft. 

For mig er det vigtigste, at finde frem til den bedste løsning for dig og jeg bruger derfor den nødvendige tid på at undersøge dine behov, således jeg kan yde den bedste rådgivning. 

Jeg er som advokat meget engageret i mine sager og jeg har på trods af min korte tid som advokat opnået stor erfaring inden for mange fagfelter og i særdeleshed inden for retssagsbehandling.
Er du blevet i tvivl om din retsstilling, er du altid velkommen til at ringe til mig og få en gratis og uforpligtende snak.

Tidligere

  • Frivillig i advokatvagten, Norddjurs kommune 
  • Frivillig gældsrådgiver i KFUM projektet ”på fode igen” 
  • VP JCI Djursland (vice president) 
  • Næstformand i SIND, lokal afd. Syd- og Norddjurs

Se min video om advokatforbeholdet:

Hør mig fortælle om civile retssager:

Hør mig fortælle om godtgørelse for svie og smerte:

Jeg er medlem af