Har du styr på din straffeattest?

I Danmark anvendes tre attester til registrering af lovovertrædelser: den offentlige, den private og børneattesten. Hver attest indeholder forskellige typer oplysninger, og der er varierende tidsrammer for sletning af registreringer.

I Danmark er der tre forskellige attester hvor lovovertrædelser registreres- nemlig den private, den offentlige og børneattesten.

Den offentlige

Offentlige myndigheder kan med din godkendelse bestille en offentlig straffeattest, hvilket fx typisk vil være et krav i forbindelse med en offentlig ansættelse.

Du skal være opmærksom på at den offentlige attest indeholder flere oplysninger end den private straffeattest og at lovovertrædelser fremgår i 10 år, hvorfor forhold som ellers ville være slettet efter reglerne om private straffeattester nedenfor vil fremgå.

Den private

Din private straffeattest indeholder oplysninger om domme, frakendelser, bøder og tiltalefrafald for overtrædelser af straffeloven, lov om euforiserende stoffer og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

Den private straffeattest kan du selv anmode om via borger.dk eller politi.dk, og udlevere til en potentiel arbejdsgiver.

Den private straffeattest indeholder kun endelige afgørelser, og der vil derfor ikke fremgå noget på attesten, så længe du alene er mistænkt, sigtet eller tiltalt i en verserende sag.

Afgørelser om overtrædelse af færdselsloven, som for eksempel hastighedsbøder eller spirituskørsel, fremgår heller ikke på den private straffeattest.

Bødestraffe slettes som udgangspunkt efter 2 år, mens en dom hvor man er idømt en betinget fængselsstraf fremgår i 3 år.  Er man er idømt ubetinget fængselsstraf, så vil dette fremgå i 5 år efter løsladelsen.  

For overtrædelser begået af unge mellem 15 og 18 år, gælder der særlige regler, hvor det i nogen tilfælde er muligt at få en betinget notering- hvilket betyder at straffeattesten forbliver ren- hvis man ikke begår nye overtrædelser i en periode på 3 år, ligesom tiltalefrafald med vilkår om ungdomskontrakt ikke fremgår.

Børneattesten

I børneattesten fremgår alene oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år.

Du skal selv give tilladelse til at den indhentes, men fremvisning af børneattest er typisk et krav for ansættelse i fx idrætsforeninger, skoler, børnehaver mv, hvor man skal have kontakt med børn under 15 år. Om en registrering er en hindring for ansættelsen, vurderes dog konkret.

Hvis der er begået en lovovertrædelse, vil det fremgå af børneattesten i mindst 10 år. Visse seksualforbrydelse vil tidligst blive slettet efter 20 år, mens grove seksualforbrydelser, vil det stå på attesten, frem til at personen fylder mindst 80 år.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.