Advokat Henriette Lyhne

Henriette Lyhne

Advokat (L)


Ret&Råd Advokater Grønbæk & Huuse - Randers Afdelingen i Randers
Østervold 20, 3. sal
8900 Randers
+45 89 15 25 00
Ret&Råd Advokater Grønbæk & Huuse - Århus C Afdelingen i Aarhus C.
Østergade 27, 2 tv. (indgang via Sallings parkeringshus)
8000 Aarhus C.
+45 89 15 25 00

E-mail: hl@ret-raad.dk Krypteret e-mail: postgh@ret-raad.dk

Faglig profil:

Jeg har siden 1986 været advokat i Randers. Jeg beskæftiger mig hovedsageligt med retssager og skiftesager. Jeg er udpeget som skifterettens medhjælper i gældssaneringssager, som forsvarsadvokat i straffesager og som bobehandler i forbindelse med skilsmissesager. Derudover er jeg uddannet mediator.
Udover de sager, som jeg modtager fra skifteretten, har jeg en del sager for klienter, som retter direkte henvendelse til mig, typisk for at søge rådgivning om økonomi og familieforhold. Jeg har stor rutine i at møde i retssager både ved byretterne og ved Landsretten.
Mit advokatfirma er medlem af advokatkæden Ret & Råd. Jeg er medlem af bestyrelsen i Danske Familieadvokater og af Landsforeningen af Beneficerede Advokater. Derudover er jeg medlem af brancheforeningen Danske Advokater.

Læs mere på Ret&Råd Advokater Århus C.

Jeg er medlem af

Mine seneste artikler

Hvad indebærer det at mit barn får en kontaktperson i Familieretshuset?

Skilsmisser kan være belastende for børn. Derfor blev der med virkning fra 1. april 2019 indført en ny formålsbestemmelse i forældreansvarsloven, der sikrer, at barnets trivsel vægtes højest. En særlig børneenhed skal tage hånd om barnet og sørge for, at barnet altid har en voksen at tale med eller spørge til råds.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Skal din ægteskabssag eller børnesag i Familieretten?

Den 1. april 2019 er Statsforvaltningen fortid og vi kan i stedet se frem til et Familieretshus og en Familieretsdomstol - Familieretten. Hvordan bliver det afgjort, hvor din sag om skilsmisse eller samvær ender?
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Hæftelse mellem ægtefæller

Det grundlæggende princip i dansk ret er særhæften; dvs. hver enkelt ægtefælle hæfter alene for egen gæld. Dette udelukker dog ikke, at der kan opstå solidarisk hæftelse mellem ægtefæller, men det kræver, at de begge har skrevet under på gælden.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)