Advokat Henriette Lyhne, Ret&Råd Randers, Ret&Råd Århus C

Henriette Lyhne

Advokat (L)


Ret&Råd Advokater Grønbæk & Huuse - Randers Afdelingen i Randers
Østervold 20, 3. sal
8900 Randers
+45 89 15 25 00
Ret&Råd Advokater Grønbæk & Huuse - Århus C Afdelingen i Århus C
Østergade 27, 2 tv. (indgang via Sallings parkeringshus)
8000 Aarhus C.
+45 89 15 25 00

E-mail: hl@ret-raad.dk Krypteret e-mail: postgh@ret-raad.dk Sekretær: Annette Knudsen

Faglig profil:

Jeg har siden 1986 været advokat i Randers. Jeg beskæftiger mig hovedsageligt med retssager og skiftesager. Jeg er udpeget som skifterettens medhjælper i gældssaneringssager, som forsvarsadvokat i straffesager og som bobehandler i forbindelse med skilsmissesager. Derudover er jeg uddannet mediator. 

Udover de sager, som jeg modtager fra skifteretten, har jeg en del sager for klienter, som retter direkte henvendelse til mig, typisk for at søge rådgivning om økonomi og familieforhold. Jeg har stor rutine i at møde i retssager både ved byretterne og ved Landsretten.

Mit advokatfirma er medlem af advokatkæden Ret&Råd. Jeg er medlem af bestyrelsen i Danske Familieadvokater og af Landsforeningen af Beneficerede Advokater, LFFA.dk. Derudover er jeg medlem af brancheforeningen Danske Advokater.

Læs mere på Ret&Råd Randers og Ret&Råd Århus C.

Jeg er medlem af

Mine seneste artikler

8 gode råd, hvis du skal skilles

Skal du skilles eller separeres? Advokat Henriette Lyhne har i denne artikel samlet 8 gode råd du kan læse, hvis du skal separeres eller skilles.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Et testamente bør indeholde mere end blot, hvem der skal arve dig

Et testamente handler ikke bare om at skrive, hvem der skal arve dig. Det handler om, at en professionel stiller og rådgiver dig om de ”ekstra” spørgsmål.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Hvad indebærer det at mit barn får en kontaktperson i Familieretshuset?

Skilsmisser kan være belastende for børn. Derfor blev der med virkning fra 1. april 2019 indført en ny formålsbestemmelse i forældreansvarsloven, der sikrer, at barnets trivsel vægtes højest. En særlig børneenhed skal tage hånd om barnet og sørge for, at barnet altid har en voksen at tale med eller spørge til råds.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)