Advokat Stine Morild Iversen

Stine Morild Kulmbak (Barsel)

Advokat


Ret&Råd København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
+45 70 70 16 09

E-mail: smi@ret-raad.dk Mobil: +45 69 66 30 23 CVR: 36 36 20 22

Faglig profil:

Jeg er specialiseret i rådgivning af private, og beskæftiger mig hovedsageligt med familie– og arveret, samt gældsrådgivning.

Familieret

Inden for familieret beskæftiger jeg mig primært med sager om bodeling efter separation, skilsmisse eller samlivsophævelser. Herunder spørgsmål om særeje, kompensationskrav og spørgsmål om pensioners deling.

Jeg har mange sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær. Jeg arbejder for at finde løsninger, der - også fremadrettet - kan fungere for parterne. I min rådgivning tager jeg altid udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet.

Herudover hjælper jeg med oprettelse af ægtepagter, herunder aftaler om særeje, pensioners deling og gaver mellem ægtefæller.

Arveret

Jeg rådgiver arvinger i dødsboer og hjælper gerne med valg af skifteform, samt kontakt til skifteretten i øvrigt.

Herudover har jeg stor erfaring med oprettelse af testamenter. Det er afgørende for min rådgivning, at I er oplyst bedst muligt om de muligheder og begrænsninger, der findes i arveloven, og at testamentet bliver skræddersyet efter jeres behov.

Gældsrådgivning

Jeg har i mange år arbejdet med gældsrådgivning. Har du en uoverskuelig gæld, tilbyder jeg en gennemgang af gælden og personlige forhold i øvrigt med henblik et overblik over privatøkonomien, samt en eventuel betalingsordning med kreditorerne.

Jeg hjælper også gerne med forsøg på opnåelse af akkordordninger eller gældssanering.

Jeg har siden 2015 været frivillig rådgiver i Mary Fondens projekt Råd til Livet, som tilbyder voldsramte kvinder økonomisk, juridisk og social rådgivning.

Forsikringsselskab og garantistiller: HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

Jeg har klientbankkonto i Nordjyske Bank.

Mine seneste blogs

Kan mine kreditorer komme efter min mand, hvis jeg giver ham gaver?

Som udgangspunkt kan ægtefæller frit give hinanden gaver. Er gaven større end de såkaldte lejlighedsgaver, er det vigtigt at I opretter en gaveægtepagt for at sikre at eventuelle kreditorer ikke kan kræve udlæg i gaven.
Af Stine Morild Kulmbak (Barsel) Advokat

Vi skal giftes – bør vi oprette ægtepagt?

Når man gifter sig opstår der automatisk fælleseje. Fælleseje betyder, at der ved et skifte i tilfælde af separation, skilsmisse eller død sker en deling af samtlige ægtefællernes aktiver. Det kommer bag på mange, at også aktiver erhvervet forud for ægteskabet skal deles, ligesom mange bliver overraskede over, at den anden ægtefælles gæld også indgår i delingen.
Af Stine Morild Kulmbak (Barsel) Advokat

Gældssanering – hvad er betingelserne?

Gældssanering er en mulighed for at opnå en samlet ordning med dine kreditorer og i den forbindelse få eftergivet en del eller hele din gæld. Læs her hvilke betingelser der skal være opfyldt.
Af Stine Morild Kulmbak (Barsel) Advokat