Advokat Stine Morild Kulmbak

Stine Morild Kulmbak

Advokat (L)


Ret&Råd Advokater København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
+45 70 70 16 09

E-mail: smi@ret-raad.dk Krypteret e-mail: kbh-smi@ret-raad.dk Mobil: +45 69 66 30 23 CVR: 36 36 20 22

Faglig profil:

Jeg er specialiseret i rådgivning af private, og beskæftiger mig hovedsageligt med familie– og arveret, samt gældsrådgivning.

Familieret

Inden for familieret beskæftiger jeg mig primært med sager om bodeling efter separation, skilsmisse eller samlivsophævelser. Herunder spørgsmål om særeje, kompensationskrav og spørgsmål om pensioners deling.

Jeg har mange sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær. Jeg arbejder for at finde løsninger, der - også fremadrettet - kan fungere for parterne. I min rådgivning tager jeg altid udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet.

Herudover hjælper jeg med oprettelse af ægtepagter, herunder aftaler om særeje, pensioners deling og gaver mellem ægtefæller.

Arveret

Jeg rådgiver arvinger i dødsboer og hjælper gerne med valg af skifteform, samt kontakt til skifteretten i øvrigt.

Herudover har jeg stor erfaring med oprettelse af testamenter. Det er afgørende for min rådgivning, at I er oplyst bedst muligt om de muligheder og begrænsninger, der findes i arveloven, og at testamentet bliver skræddersyet efter jeres behov.

Jeg samarbejder med Det Gode Testamente. Det Gode Testamente er et samarbejde mellem 33 velgørende organisationer, der er gået sammen for at gøre det nemmere for dig, der overvejer at testamentere til velgørenhed. På www.detgodetestamente.dk kan du få inspiration og viden samt læse om muligheden for at få tilskud til oprettelsen af testamentet.

Gældsrådgivning

Jeg har i mange år arbejdet med gældsrådgivning. Har du en uoverskuelig gæld, tilbyder jeg en gennemgang af gælden og personlige forhold i øvrigt med henblik et overblik over privatøkonomien, samt en eventuel betalingsordning med kreditorerne.

Jeg hjælper også gerne med forsøg på opnåelse af akkordordninger eller gældssanering.

Jeg har siden 2015 været frivillig rådgiver i Mary Fondens projekt Råd til Livet, som tilbyder voldsramte kvinder økonomisk, juridisk og social rådgivning.

Forsikringsselskab og garantistiller: HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø. Dækningssummen er 10.000.000

Jeg har klientbankkonto i Nordjyske Bank.

Du kan se min persondatapolitik her.

Læs mere på Ret&Råd Advokater København.

Jeg er medlem af

Mine seneste artikler

Hvad er en fremtidsfuldmagt, og hvordan opretter jeg den?

Det har nu i 2 år været muligt at oprette en fremtidsfuldmagt. Rigtig mange benytter sig af muligheden for at oprette en fremtidsfuldmagt, men alle burde gøre det.
Af Stine Morild Kulmbak Advokat (L)

Gældssanering – hvordan beregnes rådighedsbeløbet?

I forbindelse med ansøgning om gældssanering skal der fremlægges et budget, der kan lægges til grund for vurderingen af, hvorvidt man opfylder betingelserne for en gældssanering.
Af Stine Morild Kulmbak Advokat (L)

Forældreansvarsloven i det nye skilsmissesystem

En skilsmisse kan være opslidende for alle parter, men især børnene kan risikere at komme i klemme i forældrenes skilsmisse. Den 1. april 2019 træder lov om familieretshuset i kraft – loven skal sikre et samlet familieretligt system. Et af hovedformålene med loven er at sikre, at parterne og særligt børnene kommer lempeligere gennem et skilsmisseforløb.
Af Stine Morild Kulmbak Advokat (L)