Advokat Stine Morild Kulmbak Advokat Stine Morild Kulmbak

Stine Morild Kulmbak

Advokat


Ret&Råd Advokater København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
+45 70 70 16 09

E-mail: smi@ret-raad.dk Krypteret e-mail: kbh-smi@ret-raad.dk Mobil: +45 69 66 30 23 CVR: 36 36 20 22

Faglig profil:

Jeg er specialiseret i rådgivning af private, og beskæftiger mig hovedsageligt med familie– og arveret, samt gældsrådgivning.

Familieret

Inden for familieret beskæftiger jeg mig primært med sager om bodeling efter separation, skilsmisse eller samlivsophævelser. Herunder spørgsmål om særeje, kompensationskrav og spørgsmål om pensioners deling.

Jeg har mange sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær. Jeg arbejder for at finde løsninger, der - også fremadrettet - kan fungere for parterne. I min rådgivning tager jeg altid udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet.

Herudover hjælper jeg med oprettelse af ægtepagter, herunder aftaler om særeje, pensioners deling og gaver mellem ægtefæller.

Arveret

Jeg rådgiver arvinger i dødsboer og hjælper gerne med valg af skifteform, samt kontakt til skifteretten i øvrigt.

Herudover har jeg stor erfaring med oprettelse af testamenter. Det er afgørende for min rådgivning, at I er oplyst bedst muligt om de muligheder og begrænsninger, der findes i arveloven, og at testamentet bliver skræddersyet efter jeres behov.

Gældsrådgivning

Jeg har i mange år arbejdet med gældsrådgivning. Har du en uoverskuelig gæld, tilbyder jeg en gennemgang af gælden og personlige forhold i øvrigt med henblik et overblik over privatøkonomien, samt en eventuel betalingsordning med kreditorerne.

Jeg hjælper også gerne med forsøg på opnåelse af akkordordninger eller gældssanering.

Jeg har siden 2015 været frivillig rådgiver i Mary Fondens projekt Råd til Livet, som tilbyder voldsramte kvinder økonomisk, juridisk og social rådgivning.

Forsikringsselskab og garantistiller: HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø. Dækningssummen er 10.000.000

Jeg har klientbankkonto i Nordjyske Bank.

Du kan se min persondatapolitik her.

Læs mere på Ret&Råd Advokater København.

Jeg er medlem af

Mine seneste artikler

Forældreansvarsloven i det nye skilsmissesystem

En skilsmisse kan være opslidende for alle parter, men især børnene kan risikere at komme i klemme i forældrenes skilsmisse. I efteråret 2018 fremsættes lovforslag om et nyt samlet familieretligt system. Et af hovedformålene med loven er at sikre, at parterne og særligt børnene kommer lempeligere gennem et skilsmisseforløb.
Af Stine Morild Kulmbak Advokat

Hjælp til skilsmisse?

Der er mange ting at tage stilling til, hvis du har fundet ud af, at du og din ægtefælle ikke længere skal være sammen. Derfor kan det være en god idé at få hjælp fra en familieadvokat.
Af Stine Morild Kulmbak Advokat

Lov om ægtefællers økonomiske forhold – nye muligheder for særeje.

Den 1. januar 2018 trådte lov om ægtefællers økonomiske forhold i kraft – loven åbner b.la. op for to nye særejeformer og giver dermed ægtefæller større frihed til valg af formueordning i ægteskabet. Med loven er der indført to nye særejeformer, sumdeling og sumsæreje.
Af Stine Morild Kulmbak Advokat