Hvordan får ugifte forældre fælles forældremyndighed?

Privatrådgivning-børn-familie

Hvis I ikke er gift, skal I gøre en aktiv handling for at få fællesmyndighed over jeres barn. Der kræver en erklæring, som man afgiver digitalt ved fødslen.

Som ugifte forældre skal man i modsætning til gifte forældre gøre noget aktivt for at få fælles forældremyndighed over et barn. Ægtepar får den nemlig automatisk, og beholder den fælles forældremyndighed efter en evt. separation eller skilsmisse, medmindre andet aftales eller bestemmes.

Hvordan opnår man fælles forældremyndighed?

Hvis et barn fødes af en ugift kvinde, kan manden eller medmoren få fælles forældremyndighed.

Den mand/medmor, der sammen med moderen skriftligt tilkendegiver, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet, vil for det første blive anset som faderen/medmor, og for det andet vil erklæringen give fælles forældremyndighed.

Det kræver en erklæring, som skal afgives digitalt i forbindelse med, at fødslen registreres. Dette følger at forældreansvarslovens § 7 og børnelovens §§ 2 og 3b.

  • Forældrene behøver ikke at bo sammen, og faderen/medmor kan for den sags skyld godt være gift med en anden.
  • Er der ikke afgivet omsorgs- og ansvarserklæring eller indgået aftale om fælles forældremyndighed, vil moderen få eller beholde eneforældremyndighed over barnet.

Forældrene kan også aftale fælles forældremyndighed efter Forældreansvarslovens § 9. Dette kan ske senere i barnets liv, og kræver selvfølgelig enighed om det. En sådan aftale skal anmeldes digitalt til Familieretshuset – dog til Familieretten hvis der er anlagt en retssag om forældremyndigheden, og der undervejs opnår enighed om fælles forældremyndighed. 

Læs mere i vores brochure om samvær og forældremyndighed.

Uenighed om forældremyndighed

Fælles forældremyndighed kan også etableres senere i barnets liv og også, selvom der ikke er enighed om det mellem forældrene om det. Den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden kan starte en sag om det i Familieretshuset og senere Familieretten.

I sådanne tilfælde vurderer myndighederne, hvad der er bedst for barnet.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

*” indikerer påkrævet felt

Name
Samtykke*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.