Advokat Jacob Outzen Advokat Jacob Outzen

Jacob Outzen

Advokat (L)


Ret&Råd København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
+45 70 70 16 09

E-mail: jao@ret-raad.dk Krypteret e-mail: kbh-jao@ret-raad.dk Mobil: +45 23 23 03 96 Telefon: +45 60 10 80 80 CVR: 25 21 80 86

Faglig profil:

Jacob Outzen arbejder hovedsagligt med insolvensret, herunder konkurs, rekonstruktion og gældssanering. Specialet kræver en bred viden indenfor de fleste juridiske dicipliner, herunder særligt indenfor selskabsretten, hvorfor Jacob tillige yder generel erhvervsrådgivning til selskaber, fonde og foreninger.

Jacob har tidligere været ansat i Danske Bank koncernens afdeling for finansiel leasing af erhvervsejendomme og yder på den baggrund også generel rådgivning indenfor emner relateret hertil, herunder særligt fast ejendom & enteprise, erhvervsleje samt finansielle forhold.

Herudover har Jacob stor interesse for erstatningsretlige forhold og forsikringssager, ligesom Jacob bistår klienter under seperation og skilsmisse, herunder i særdeleshed i sager hvor en eller begge part(er) ejer aktier- og / eller anparter i et eller flere selskaber eller driver en personligt ejet virksomhed.

Fra 2005-2009 har Jacob været tilknyttet Ungdommens Røde Kors som rådgiver for udsatte børn og unge, og i perioden 2010-2011 som juridisk rådgiver for flygtninge omkring opholdstilladelse og familiesammenførring, hos Dansk Flygtningehjælp.

I 2012 blev Jacob bisidder for sindslidende gennem Landsforeningen for Sindslidende (SIND), typisk i sociale sager, herunder særligt i relationen mellem borgeren og den offentlige myndighed.

Jacob har bestridt flere bestyrelses- og formandsposter.

Jacob underviser på Ret&Råds kurser indenfor køb og salg af fast ejendom, ligesom Jacob er fast underviser i fagene Ejendomshandel 1 & 2 på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning (ejendomsmægleruddannelsen) på CPHbusiness Academy.

Forsikringsselskab og garantistiller: HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

Jacob har klientbankkonto i Arbejdernes Landsbank.

Du kan se min persondatapolitik her

Mine seneste blogs

Kan SKAT tilbageholde dele af din løn?

I retsplejeloven findes der en regel om, at der ikke kan foretages udlæg i dine fremtidige erhvervelser ligesom der som udgangspunkt ikke kan foretages udlæg i endnu ikke udbetalt løn eller andet vederlag for personligt arbejde.
Af Jacob Outzen Advokat (L)

Hvordan stiftes et anparts- eller aktieselskab?

Hos Ret&Råd København rådgiver vi mindre og mellemstore virksomheder omkring selskabsstiftelser og virksomhedsomdannelse.
Af Jacob Outzen Advokat (L)

Lever du op til betingelserne for gældssanering?

Har din gæld nået et uoverkommeligt niveau, kan gældssanering måske være løsningen for dig. Der er dog en række betingelser, der først skal være opfyldt.
Af Jacob Outzen Advokat (L)