Advokat Jacob Outzen

Jacob Outzen

Advokat (L)


Ret&Råd Advokater København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
+45 70 70 16 09

E-mail: jao@ret-raad.dk Krypteret e-mail: kbh-jao@ret-raad.dk Mobil: +45 23 23 03 96 Telefon: +45 60 10 80 80 CVR: 25 21 80 86

Faglig profil:

Jacob Outzen arbejder hovedsageligt med insolvensret, herunder konkurs, rekonstruktion og gældssanering. Specialet kræver en bred viden inden for de fleste juridiske discipliner, herunder særligt inden for selskabsretten, hvorfor Jacob tillige yder generel erhvervsrådgivning til selskaber, fonde og foreninger.

Igennem tiden har Jacob rådgivet utallige kommanditister i forbindelse med nødlidende ejendomskommanditselskaber.

Jacob har tidligere været ansat i Danske Bank-koncernens afdeling for finansiel leasing af erhvervsejendomme og yder på den baggrund også generel rådgivning inden for emner relateret hertil, herunder særligt køb og salg af fast ejendom – både for private og erhvervsdrivende, entreprise, erhvervslejeret samt finansielle forhold.

Herudover har Jacob stor interesse for erstatningsretlige forhold og forsikringssager, hvor Jacob fører retssager ved by- og landsretten for skadelidte typisk mod forsikringsselskaberne.

Jacob har tidligere været tilknyttet Ungdommens Røde Kors som rådgiver for udsatte børn og unge, og som juridisk rådgiver for flygtninge omkring opholdstilladelse og familiesammenføring, hos Dansk Flygtningehjælp.

Jacob har ligeledes været bisidder for sindslidende gennem Landsforeningen for Sindslidende (SIND), typisk i sociale sager, herunder særligt i relationen mellem borgeren og den offentlige myndighed.

Jacob har bestridt flere bestyrelses- og formandsposter.

Jacob underviser på Ret&Råds kurser inden for køb og salg af fast ejendom, ligesom Jacob tidligere har været fast underviser i fagene Ejendomshandel 1 & 2 på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning (ejendomsmægleruddannelsen) på CPHbusiness Academy.

I 2019 blev Jacob uddannet mediator gennem Danske Advokater, og Jacob tilbyder således mediering af tvister både mellem private og erhvervsdrivende.

Jacob er medlem af Københavns Advokatforening, Danske Advokater, Danske Mediatoradvokater, og Foreningen for Erstatnings- og forsikringsret.  

Forsikringsselskab og garantistiller: HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

Jacob har klientbankkonto i Arbejdernes Landsbank.

Du kan se min persondatapolitik her.

Læs mere på Ret&Råd Advokater København og Boligadvokat Ret&Råd København.

Mine seneste artikler

Konkurskarantæne

Siden reglerne om konkurskarantæne blev indført i 2014 har skifteretterne afsagt et utal af kendelser hvor den tidligere ledelse i kapitalselskaber er blevet idømt forbud mod at deltage i ledelse af kapitalselskaber i op til 3 år.
Af Jacob Outzen Advokat (L)

Gældssanering og dit rådighedsbeløb

Hvis du vil søge gældssanering, skal du betale dine kreditorer, når du kan. Det fastslår flere afgørelser fra Landsretten.
Af Jacob Outzen Advokat (L)

Ejerskifteforsikring – hvem har bevisbyrden?

Som køber af en ejendom er det nærliggende at tro, at du med en ejerskifteforsikring i hånden har sikret dig mod alle typer af ubehagelige overraskelser i form af store skader eller mangler, der måtte dukke op, efter du har overtaget ejendommen. Helt så enkelt er det dog ikke.
Af Jacob Outzen Advokat (L)