Advokat Jacob Outzen Advokat Jacob Outzen

Jacob Outzen

Advokat


Ret&Råd København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
+45 70 70 16 09

E-mail: jao@ret-raad.dk Mobil: +45 23 23 03 96 Telefon: +45 60 10 80 80 CVR: 25 21 80 86

Faglig profil:

Jacob Outzen arbejder hovedsagligt med insolvensret, herunder konkurs, rekonstruktion og gældssanering. Specialet kræver en bred viden indenfor de fleste juridiske dicipliner, herunder særligt indenfor selskabsretten, hvorfor Jacob tillige yder generel erhvervsrådgivning til selskaber, fonde og foreninger.

Jacob har tidligere været ansat i Danske Bank koncernens afdeling for finansiel leasing af erhvervsejendomme og yder på den baggrund også generel rådgivning indenfor emner relateret hertil, herunder særligt fast ejendom & enteprise, erhvervsleje samt finansielle forhold.

Herudover har Jacob stor interesse for erstatningsretlige forhold og forsikringssager, ligesom Jacob bistår klienter under seperation og skilsmisse, herunder i særdeleshed i sager hvor en eller begge part(er) ejer aktier- og / eller anparter i et eller flere selskaber eller driver en personligt ejet virksomhed.

Fra 2005-2009 har Jacob været tilknyttet Ungdommens Røde Kors som rådgiver for udsatte børn og unge, og i perioden 2010-2011 som juridisk rådgiver for flygtninge omkring opholdstilladelse og familiesammenførring, hos Dansk Flygtningehjælp.

I 2012 blev Jacob bisidder for sindslidende gennem Landsforeningen for Sindslidende (SIND), typisk i sociale sager, herunder særligt i relationen mellem borgeren og den offentlige myndighed.

Jacob har bestridt flere bestyrelses- og formandsposter.

Jacob underviser på Ret&Råds kurser indenfor køb og salg af fast ejendom, ligesom Jacob er fast underviser i fagene Ejendomshandel 1 & 2 på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning (ejendomsmægleruddannelsen) på CPHbusiness Academy.

Forsikringsselskab og garantistiller: HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

Jeg har klientbankkonto i Arbejdernes Landsbank.

Mine seneste blogs

Hvordan stiftes et anparts- eller aktieselskab?

Hos Ret&Råd København rådgiver vi mindre og mellemstore virksomheder omkring selskabsstiftelser og virksomhedsomdannelse.
Af Jacob Outzen Advokat

Lever du op til betingelserne for gældssanering?

Har din gæld nået et uoverkommeligt niveau, kan gældssanering måske være løsningen for dig. Der er dog en række betingelser, der først skal være opfyldt.
Af Jacob Outzen Advokat

Hvad betyder konkurskarantæne?

I tilfælde af at en virksomhed går konkurs, har kurator pligt til at vurdere, om der er grundlag for at indlede en sag om konkurskarantæne. Men hvad betyder det, og hvilke konsekvenser får det, hvis en person idømmes konkurskarantæne?
Af Jacob Outzen Advokat