tvangsauktion

Tvangsauktion

Der kan være mange penge at spare ved at købe en ejendom på tvangsauktion, men du bør sætte dig grundigt ind i reglerne, så du undgår fælderne.

Der kan være mange penge at spare ved at købe en ejendom på tvangsauktion. Men du kan også risikere at ”købe katten i sækken”, hvis du ikke har sat dig grundigt ind i de særlige regler, der gælder for køb på tvangsauktion, så du undgår fælderne.

Et køb på tvangsauktion må aldrig være et impulskøb for der er ingen fortrydelsesret. Det kræver blandt andet at du inden tvangsauktionen:

  • har gennemgået salgsopstillingen grundigt – kan eksempelvis downloades fra www.itvang.dk eller www.tvangsauktioner.dk
  • har besigtiget ejendommen – dette sker efter aftale med den advokat der har begæret ejendommen på tvangsauktion.
  • har bestemt hvad du maksimalt vil byde og har styr på garantistillelse og finansiering.

Nogle økonomiske fælder du skal være særlig opmærksom på

Ud over det beløb som du har budt, skal du også betale det, der kaldes ”størstebeløbet”. Det består af alle udgifterne ved at gennemføre tvangsauktionen blandt andet rekvirentens advokatsalær, gebyrer til retten, annonceudgifter, skyldig ejendomsskat og skyldig brandforsikringspræmie. Meget ofte bliver dette beløb først opgjort endeligt under tvangsauktionen.

Hvis det eller de lån, der har fået dækning, har særlige vilkår kan du risikere at der kun kan ske indfrielse til en overkurs. Det vil sige, at et bud på kr. 1.000.000,00 koster måske reelt kr. 1.100.000,00.

Højestbydende

Når du er blevet højestbydende, skal der stilles sikkerhed overfor fogedretten. Størrelsen af sikkerheden fastsættes i forhold til, hvor meget der er blevet budt. En del af sikkerheden skal stilles med det samme, og det skal være i form af kontanter eller en særlig bankgaranti. Hvis du møder med advokat, kan advokaten indestå overfor fogedretten, så du undgår at bruge likviditet til at stille garantien.

Skal du have bistand af en advokat når du vil byde på en tvangsauktion?

Ja du skal have hjælp fra en advokat før, under og efter tvangsauktionen:

Før tvangsauktionen

Før en tvangsauktion skal du sammen med advokaten gennemgå salgsopstillingen og de ofte mange bilag, der indgår heri, således at mulige problemer og risici på forhånd er afdækket.

Under auktionen

Under en auktion kommer der ofte nye oplysninger, og der skal lige så ofte tages stilling til nye problemer af såvel økonomisk som juridisk karakter, som kan have stor betydning for auktionskøberen. Husk også på at dine ”modspillere” under tvangsauktionen ofte vil være advokater, der repræsenterer kreditforeninger og banker med interesser i ejendommen.

Efter tvangsauktionen

Efter en tvangsauktion skal advokaten hjælpe dig med at få auktionsskøde på ejendommen og i den forbindelse sikre, at du ikke kommer til at betale mere til panthaverne, end du er forpligtet til i forhold til det bud, du har afgivet.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.